Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 apr, 2015

Fysioterapeuter från hela världen möts i Singapore

NYHET Den 1–4 maj 2015 samlas bortåt 5 000 fysioterapeuter från hela världen i Singapore för att delta i kongressen WCPT. Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Umeå universitet, har som Europas representant arbetat med det vetenskapliga innehållet i denna världskongress.

Charlotte Häger. Foto: Johan Gunséus/Synk

Kongressen WCPT ordnas vart fjärde år. Temat i år är bland annat global hälsa, interaktiv teknologi och smärtbehandling för olika grupper. Forskning kring frågor som till exempel rör en åldrande befolkning och vikten av fysisk aktivitet kommer att presenteras, exempelvis studier som visar att fysisk aktivitet har en positiv effekt på många sjukdomstillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes men även demens och cancer.

Totalt ordnas 25 symposium, 33 nätverksmöten, 11 paneldiskussioner, över 15 seminarium och presentation av mer än 2 000 abstrakts.

– Vi har satsat på att skapa ett starkare interaktivt fokus än tidigare, bland annat genom fler debatter och diskussioner. Dessutom kommer det gå att delta på distans via kongressens Facebook-grupp och Twitterflöde, där det redan finns många inlägg och möjligheter att ställa frågor, berättar Charlotte Häger, Europas representant i den kommitté på åtta personer som ansvarar för det vetenskapliga programmet.

Charlotte Häger har varit aktiv i den europeiska delen av WCPT sedan 2004. För fyra år sedan fick hon frågan om hon ville representera Europa i arbetet med detta års kongress. Varje världsdel har var sin representant i denna kommitté.

Charlotte Häger disputerade 1995 och blev professor 2009. Hon kombinerar sin anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering med en anställning vid ortopedkliniken, Norrlands universitetssjukhus.

För mer information, kontakta:

Charlotte Häger, professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering090-786 92 75
charlotte.hager@umu.se 

Redaktör: Michael Nordvall