"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-28 Uppdaterad: 2023-12-13, 14:09

Gästforskaren Mia Porko-Hudd vill belysa slöjdens roll

NYHET Mia Porko-Hudd, professor i slöjdpedagogik från Åbo Akademi i Finland, har anslutit sig till Institutionen för estetiska ämnen som gästforskare. Hennes pågående forskning rör lärande inom ämnesövergripande undervisning, med särskild inriktning på slöjd.

Hur länge har du arbetat med lärande och undervisning?

-Jag har arbetat med lärarutbildning i slöjd sedan 1995 och varit professor i slöjdpedagogik sedan 2018. Redan under min studietid till textillärare, besökte jag Umeå universitet och har genomfört praktik/VFU vid skolor i Umeå. Det nordiska samarbetet inom slöjd är välmående bland annat tack vare organisationen NordFo (Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd), som ordnar konferenser, studentutbyten, mobilitet och handhar publicering genom Techne-journalen.

Vad är syftet med din gästforskarvistelse?

-Vi har slöjdlärarutbildning och -forskning vid båda universiteten på varsin sida om Kvarken. Genom årtionden har det mellan våra universitet funnits samarbete av olika slag i form av studentutbyte, forskarkurser och studiebesök. Nu vill vi utveckla nya former för samarbetet och aktivt arbeta för att stärka slöjdutbildningarna vid våra universitet. Vi har mycket att lära oss både av varandra, men framförallt med varandra.

Vad ser du att detta samarbete kan leda till framöver?

-Vi har just avslutat ett en-dagars seminarium med slöjdforskare från båda universiteten. Vi hade 16 intressanta presentationer med olika infallsvinklar på forsknings- och utvecklingsarbeten inom slöjd. Tillsammans med Stina Westerlund och Per-Åke Rosvall har vi skissat på gemensam publikationsverksamhet, seminarier och symposier som sträcker sig fram till 2025. Genom att samarbeta mer kan vi tillsammans stärka utbildning, utveckling och forskning i slöjd.