"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-20

Gästforskare på Várdduo

NYHET Under november har Várdduo – Centrum för samisk forskning haft två gästforskare på besök, Pigga Keskitalo från universitetet i Rovaniemi och Georgia de Luuew från Lunds universitet.

Två gästforskare har varit på Várdduo – Centrum för samisk forskning under november månad, Pigga Keskitalo och Georgia de Lueew. Som gästforskare på Várdduo har de funnits på plats och berikat miljön genom att träffa medarbetar på enheten samt att de hållit varsitt seminarium för att presentera sin pågående forskning.

 

Pigga Keskitalo
Pigga Keskitalo är professor i pedagogik och arbetar med arktiska perspektiv vid Univesity of Lapland i Rovaniemi, Finland. Pigga bedriver forskning inom samiskt språk och undervisning, samiska perspektiv i undervisning, urfolksforskningsmetodologi och etik samt fjärrundervisning och digitalisering i undervisning. Under tiden på Várdduo höll Pigga ett seminarium för Várdduos medarbetare där hon berättade om sin pågående forskning och knöt samman detta med ett samtal kring utvecklandet av pågående samarbeten samt möjliga kontaktytor och nya samarbetsprojekt.
Pigga Keskitalo 

 

Georgia de Leeuw
Även Georgia de Leeuw, doktorand vid universitet i Lund, har varit gästforskare vid Várdduo. Georgias forskning har utgångspunkt i feministisk politisk ekologi och fokuserar Georgia på extraktivism och industriella utvecklingsprojekt. Hon undersöker konflikter mellan olika föreställningar om gruvdrift och industriell framtid i berättelser om framsteg, (grön) tillväxt, utvinning för folkets bästa och den moderna livsstilen. Under tiden som gästforskare på Várdduo höll Georgia ett seminarium kring hennes forskning samt att hon träffade forskare vid Várdduo och pratade om möjliga samarbeten framöver.
Georgia de Leeuw