"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-08-27

Gemensamma Vägar 2019

NYHET Gemensamma Vägar erbjuder årligen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor för olika målgrupper. De olika målgrupperna är pedagoger, personal från elevhälsan, skolledare, skolchefer, forskare, lärarutbildare, rådgivare från Pedagogisk Psykologisk Tjänst (PPT), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statped nord, politiker samt studenter.

Tid: 8–9 oktober 2019
Plats: Åbo Akademi i Vasa
Konferensvärd: Specialpedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi

Temat för årets konferensen är En välmående skola för alla. Plenarföreläsare är Johan Korhonen (Åbo Akademi), Kim Wickman (Umeå universitet) och Anne Thorild Klomsten (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).

Förutom plenarföreläsningar kommer konferensen att innehålla parallella dialoggrupper där forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras.

Anmälan och mer information om årets konferens: http://blogs2.abo.fi/gemensammavagar2019/

gv_2019.jpg