"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-16

Genusforskarskolan utlyser fem doktorandtjänster

NYHET Som doktorand vid Genusforskarskolan ingår du i ett tvärvetenskapligt sammanhang och har dubbel hemvist, inom det ämne du disputerar samt i Genusforskarskolan.

Doktorand i Medicinsk vetenskap; Klinisk Oral Fysiologi och genus, samfinansieras med institutionen för odontologi.

Sista ansökningsdag 20 feb.

Läs mer och gör din ansökan


Doktorand i statsvetenskap med genusinriktning, samfinansieras med statsvetenskapliga institutionen

Sista ansökningsdag 20 feb.

Läs mer och gör din ansökan


Doktorand i teknikdidaktik/ingenjörsutbildningsvetenskap, inriktning genus, samfinansieras med institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Sista ansökningsdag 20 feb.

Läs mer och gör din ansökan

 

Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot matematisk statistik – Teori och metoder för datadrivna beslutsstöd med tillämpningar inom ambulanssjukvård med ett särskilt fokus på genus. Samfinansieras med institutionen för matematik och matematisk statistik.

Sista ansökningsdag 13 feb.

Läs mer ochgör din ansökan


Doktorand i Genusvetenskap, samfinansieras med Umeå centrum för genusstudier.

Sista ansökningsdag 20 feb.

Läs mer och gör ansökan


Här kan du läsa mer om Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier