Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Genusforskarskolan - utbildning på forskarnivå

Genusforskarskolan vid Umeå universitet inrättades år 2001 och har sedan dess stått i frontlinjen för ett kreativt nytänkande kring utvecklingsmöjligheterna i en tvärvetenskapligt integrerad högre utbildning.

Genusforskarskolans modell för forskarutbildning är unik i sitt slag. Kombinationen av traditionella ämnesstudier med kurser, seminarier, internat och workshops med genus- och tvärvetenskaplig inriktning ger breddad kompetens och redskap för kritisk kunskapsreflexion.

Den tvärvetenskapliga skolningen och de internationella kontakterna gör dig som doktorand rustad för framtida forskningssamarbeten. Genusprofilen ger både en teoretisk och metodisk fördjupning och förmåga att "tänka utanför ramarna". Detta främjar utvecklingen såväl inom doktorandernas egna ämnesdiscipliner som inom det tvärvetenskapliga fältet. De doktorander som genomgått forskarutbildning vid Genusforskarskolan har avsevärt kunnat stärka sin konkurrenskraft både inom och utanför den akademiska arbetsmarknaden.

Koordinator

Linda Berg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 80

Studierektor för forskarutbildning

Ulrika Widding
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 17

Utbildningssamordnare

Veronika Lodwika
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 22

Ansvarig för kursutveckling

Ida Linander
Postdoktor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 21