"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-22 Uppdaterad: 2023-05-15, 09:20

Geovisualisering av forskning inom arktisk turism och klimat

NYHET Vid två tillfällen har Cenk Demiroglu, universitetslektor vid Institutionen för geografi, beviljats finansiering från Arktiskt centrum vid Umeå universitet för att lansera en visuell "geobibliografi" över rumsliga forskningstrender och presentera detta arbete vid en internationell forskarkonferens.

Turism i de arktiska och subarktiska områdena är en företeelse som ökar, och som ibland framhålls som ett viktigt verktyg för att driva utveckling i dessa områden. Förhållandet till klimatförändringar, både från ett sårbarhets- och hållbarhetsperspektiv, gör detta fenomen till ett ännu mer intressant ämne att studera.

En digital karta som presenterar trender inom turismforskning

Sedan 2020 har den Arcum-anknutna kulturgeografen Cenk Demiroglu vid Institutionen för geografi varit involverad i att utveckla vad han kallar för en ”geobibliografi” – en interaktiv webbaserad kartapplikation där användaren kan visa rumsliga forskningskluster i relation till olika typer av turism och olika klimataspekter.

Med stöd från Arktiskt centrum vid Umeå universitet lanserade Cenk Demiroglu och C. Michael Hall den första versionen i form av en enkel Google-karta. Lösningen presenterades i en forskningsartikel som också omfattade avancerade GIS-analyser som syftade till att avtäcka de geografiska mönstren och trender över tid i den litteratur som omfattades.  

Siktar på att lansera en förbättrad app i slutet av 2022

Under 2021 utökades samarbetet för att bli så inkluderande som möjligt och tacka alla regioner som omger de båda polerna och en uppdatering av översikten och uppgradering av den geobibliografiska kartan skedde.

Under 2022 fick Cenk Demiroglu återigen stöd från Arktiskt centrum för att kunna besöka forskningskonferensen The Seventh International Polar Tourism Research Network Conference i Ushuaia, Argentina, där han fick möjlighet att presentera den senaste forskningen inom området och förbättringar av webbapplikationen som numera använder plattformen ArcGIS Online för att kunna leverera en mer sofistikerad användarupplevelse. Den slutgiltiga versionen av appen förväntas vara färdig för lansering i samband med en vetenskaplig artikel mot slutet av 2022.

Cenk Demiroglu
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 25