"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-26

Gïjrradálvvie - vårvinter på campus

NYHET Den nya vepan på Humanisthusets fasad visar hur Gïjrradálvvie - vårvintern - är här. Illustrerat av bildkonstnären och hedersdoktorn Britta Marakatt-Labba. Umeå universitets vepaprojekt med de samiska åtta årstiderna vill bidra till att öka kunskapen och kännedomen om samiska språk, samhällen, kultur, konst, historia och politik.

Foto: Per Melander, Umu

Konstverket som illustrerar vårvintern är ett risat golv i en kåta och på mitten har Britta Marakatt-Labba valt att brodera in människor som samlas kring eldstaden.

– Cirkeln, gemenskap mellan människor, förståelse för varandras bakgrund och kultur är en viktig ingrediens i bilden. En cirkel går runt, runt, man fastnar inte i hörn utan vinden och tankarna vandrar fritt. Tankarna flödar och vi vet att livscykeln fortsätter i det oändliga, säger Britta Marakatt-Labba, som ursprungligen kommer från Idivuoma men nu är bosatt Övre Soppero.

Hon säger vidare att det är hennes roll som konstnär att dela med sig av sina berättelser om den samiska kulturen. Något som gör att fler börjar visa intresse för samer och den samiska kulturen.

– Genom konsten kan man väcka människors nyfikenhet, då har man uppnått det som är det centrala i att ställa frågor och få svar och beröra människor. Därför valde jag att bidra med detta och naturligtvis som konstnär är det viktigt att dela med sig av det man jobbar med.

– Det är storslaget av Umeå universitet att visa konst på detta sätt. Det är alltid spännande att vara del av mötet mellan betraktaren och verket. Vi tolkar alla bilder olika och många gånger ser vi något i en bild som konstnären själv kanske inte tänkt på.

Britta Marakatt-Labba säger att det är genom idogt arbete som hon lyckats sätta samisk bildkonst på den internationella kartan. Hennes verk har till exempel visats vid världens största årliga konstutställning Documenta i tyska Kassel. En exponering inför mängder av curatorer, journalister och tusentals besökare från hela världen.

2014 utsågs Britta Marakatt-Labba till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

– Det betyder oerhört mycket att jag har fått den utnämningen och jag kan inte nog tacka för den; det är stort och jag känner mig hedrad.

Vepaprojektet är ett samarbete mellan Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Humanistiska fakulteten, Såhkie – Umeå sameförening och Sámiid Riikkasearvi – Svenska samernas riksförbund, SSR. 

Kontakt:

Kristina Sehlin Macneilkristina.sehlin-macneil@umu.se, tel. 090-786 62 97

Pressbilder

Redaktör: Per Melander