"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-27 Uppdaterad: 2019-05-24, 15:34

Glesbygdsmedicin och våld mot kvinnor fokus för nya hedersdoktorer

NYHET En spansk och en australiensisk-kanadensisk professor blir årets nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. De brinner för jämställdhet i vården och mot våld mot kvinnor, respektive för glesbygdsmedicin och socialt ansvarstagande.

Text: Ola Nilsson

– De är båda framstående forskare på områden där Umeå universitet har profilerat sig. Vi ser fram emot att vi nu får en fastare anknytning till dem och är glada att de har accepterat att bli hedersdoktorer här, säger Medicinska fakultetens dekan Patrik Danielson

Carmen Vives Cases är professor i folkhälsa vid universitetet i Alicante i Spanien. Hon är en internationell auktoritet inom arbetet för jämställd vård och mot våld mot kvinnor, och hon är rådgivare till Spaniens hälsoministerium i dessa frågor. Sedan 2016 är Carmen Vives Cases ordförande i Spaniens nationella epidemiologiska förening.  Hon har tidigare varit redaktör för landets mest framstående vetenskapliga tidskrift inom folkhälsoområdet.

Carmen Vives Cases har samarbetat med Umeå universitet i många år och flera gånger besökt Umeå, såväl inom ramen för europeiska forskningsprojekt som i samband med utbyten av doktorander och forskare. Tillsammans med forskare i Umeå har Carmen Vives Cases de senaste åren publicerat över 20 vetenskapliga artiklar.

Roger Strasser är professor vid Northern Ontario School of Medicine i Kanada. Roger Strasser, som kommer från Australien men flyttat till Kanada, är ledande inom reformeringen av hälsovårdsutbildningen mot socialt ansvarstagande och glesbygdsmedicin.

Han poängterar vikten av anknytning till lokalsamhället i medicinsk forskning och utbildning. Roger Strasser har skapat den första nya kanadensiska läkarutbildningen på 35 år, i det glest befolkade norra Ontario. Utbildningen har socialt ansvarstagande i utbildningsplanen med syfte att förbättra hälsa och levnadsvillkor för befolkningen i regionen. Genom sin modell med utlokaliserat lärande stödjer utbildningen rekrytering av läkare till socioekonomiskt underpriviligierade samhällen.

Umeå universitet har haft ett mångårigt och strategiskt viktigt samarbete med Roger Strasser. Han har flera gånger besökt såväl Umeå som Storuman och hållt föreläsningar om glesbygdsmedicin. Hans pionjärarbete på området har varit en inspirationskälla till det glesbygdsmedicinska spår inom läkarutbildningen som Umeå universitet startade 2018.

Hedersdoktorerna installeras vid Umeå universitets årshögtid i oktober.

Kontakt