"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-15

Globaliseringens dubbeleggade svärd: nytt projekt utforskar arbetskraftsintegration i Arktiska Sveriges turismsektor

NYHET Inför globaliseringens utmaningar står Arktiska Sveriges turismsektor vid ett avgörande vägskäl. Den traditionellt lokalt förankrade arbetskraften räcker inte till, och blicken riktas nu mot världen för lösningar. Kan internationell arbetskraft vara nyckeln till framgång för landsbygdens turistnäringar?

Text: Simon Oja

För att förstå vad dessa akuta utmaningar av arbetskraftsbrist inom glesbygdens turismsnäring i Arktiska Sverige innebär har Umeå Universitet erhållit 6,8 miljoner kronor från Familjen Kamprads Stiftelse för ett banbrytande projekt med titeln "Internationaliseringen av Turismarbetsmarknader i Rurala Arktiska Sverige."Projektet leds av Dieter K. Müller, professor vid institutionen för geografi, och syftar till att fördjupa sig i konsekvenserna av att rekrytera internationell arbetskraft som en lösning på lokal personalbrist som plågar regionens turistindustri, delvis en bieffekt av den pågående gröna omställningen.

Samhällsnyttan i fokus

– Intresset för projektet från lokala turismoperatörer, policyutformare och samhällsutvecklare är stort, säger Dieter K. Müller. En förhoppning med projektet är att kunna erbjuda värdefulla insikter i hur man kan upprätthålla den ömtåliga balansen mellan globala arbetsmarknader och lokala samhällsintressen med det ultimata målet att vägleda hållbar turism och regionala utvecklingsstrategier.

Dieter_Linda_Marco.png
 
Det finns en bred förhoppning om att studiens resultat ska kunna erbjuda handfasta lösningar för att stärka både det ekonomiska och sociala nätet i lokala och regionala gemenskaper, i en tid då den globala arbetskraftens flöden blir alltmer vanliga.
 
– Tillströmningen av internationell arbetskraft presenterar en unik uppsättning möjligheter och utmaningar för rurala Arktiska Sverige, säger Linda Lundmark, lektor vid institutionen för geografi.

Resilienta och välmående samhällen

Projektets resultat förväntas sträcka sig bortom akademiska kretsar och erbjuda praktiska riktlinjer för lokala turismoperatörer om hur man attraherar och behåller internationell arbetskraft. Vidare syftar projektet till att stärka banden mellan företag och samhällen, vilket säkerställer den långsiktiga livskraften och välståndet för turistindustrin i dessa rurala områden.
 
– Förändringens vindar blåser genom arktiska samhällen i Sverige, och det är av yttersta vikt att vi förstår hur vi kan navigera framåt, förklarar Marco Eimermann, också lektor vid institutionen för geografi,som tillsammans med sina kollegor hoppas kunna erbjuda konkreta strategier för att säkerställa en hållbar framtid för regionen.
 
I takt med att det industriella landskapet i Arktiska Sverige förändras och tillgången på lokal arbetskraft minskar, står turismsektorn vid ett kritiskt vägskäl. Turistföretag vänder sig nu därför globalt för att möta personalbristen, en utveckling som kan medföra både möjligheter och utmaningar för omformning av Arktiska samhällen. Projektet syftar till att hitta strategier för en balans mellan global arbetskraft, lokal välfärd, samt en hållbar turismutveckling.

Projektinformation

Turismarbetsmarknadens internationalisering på landbygden i arktiska Sverige

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Projekttid: 2025-01-01 till 2027-12-31

Budget: 6,8 miljoner

Projektet har planerats och designats tillsammans med Swedish Lapland Visitor Board som också deltar som partner.

Dieter Müller
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 66
Linda Lundmark
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 60
Marco Eimermann
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 07