Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Marco Eimermann

Marco Eimermann

Min forskning är baserad på intervjustudier med fokus på glesbefolkade områden och frågan hur invandrade livsstilsentreprenörer kan bidra till lokal utveckling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskarassistent vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som kulturgeograf studerar jag växande och krympande landsbygdsområden samt livsstilsrelaterad mobilitet mellan stad och landsbygd. Jag är medlem i en forskargrupp med fokus på små samhällens framtid, t.ex. i norra Sverige.

Jag studerar hur företagarsamhet kan bidra till lokal utveckling. Därför intervjuar jag europeiska turismföretagare som bor och arbetar i Sveriges landsbygd. Har de blivit entreprenörer utifrån en tidigare önskan att lämna ekorrhjulet eller har det visat sig en nödvändighet för att försörja sig efter flytten? Vad händer när dessa driftiga entreprenörer lämnar byn? Vilka kopplingar finns det till emigrationsmässor i Nederländerna där svenska kommuner marknadsför sig för att attrahera livsstilsmigranter?

Nyligen har jag börjat forska om downshifting (när människor växlar ner och anpassar sin livsstil till mindre konsumtion för en ökad hållbarhet). Dessutom utför jag fältarbete i Abisko inom ramen för forskningsprogrammet “Access Abisko 2020-2022: Global Change and Sustainability”, tillsammans med forskare inom sjukgymnastik och arktektur. Vi studerar ”soft-mobility” och social integration i lokalsamhällen.

Jag är medredaktör för en kommande bok som analyserar vem som bor i, arbetar i och besöker nordliga glest befolkade områden i Sverige. I ett kapitel tittar jag på interkulturell kommunikation mellan holländska, tyska och brittiska livstilsmigranter och lokal svensk befolkning. I ett annat kapitel studerar jag demografi och socioekonomiska förändringar i små byar med ursprung i Norrlands nybyggarhistoria och hur detta relaterar till intressen i gruvdrift, sågverksindustri, skogsbruk och turism.

Jag disputerade år 2013 vid Örebro universitet. Avhandlingen handlade om nederländska familjers flytt till Bergslagen, deras vardagsliv och företagande efter flytten. Innan dess skrev jag en Masteruppsats vid universitetet i Utrecht (2002) och en Kandidatuppsats inom ramen för Europeiska studier om offentlig förvaltning vid Högskolan i Haag (2006), Nederländerna.

Sustainability, MDPI 2021, Vol. 13, (15)
Eimermann, Marco; Lindgren, Urban; Lundmark, Linda
Degrowth and tourism: new perspectives on tourism entrepreneurship, destinations and policy, London: Routledge 2021 : 54-68
Eimermann, Marco; Lindgren, Urban; Lundmark, Linda; et al.
Dipping in to the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 27-53
Carson, Dean B.; Carson, Doris A.; Eimermann, Marco; et al.
Dipping in to the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 1-14
Carson, Dean B.; Eimermann, Marco; Lundmark, Linda
Dipping in to the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 393-401
Carson, Dean B.; Eimermann, Marco; Lundmark, Linda
Dipping in to the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 133-150
Eimermann, Marco; Elander, Ingemar
Tourism Employment in Nordic Countries: Trends, Practices, and Opportunities, Cham: Palgrave Macmillan 2020 : 303-325
Eimermann, Marco; Hedberg, Charlotta; Lindgren, Urban
Dipping in to the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 195-216
Eimermann, Marco; Hedberg, Charlotta; Nuga, Mari
Dipping in to the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 107-132
Eimermann, Marco; Tomozeiu, Daniel; Carson, Doris A.
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
Regional Science Policy & Practice, John Wiley & Sons 2019, Vol. 11, (3) : 479-492
Eimermann, Marco; Tillberg Mattsson, Karin; Carson, Doris A.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Routledge 2018, Vol. 18, (2) : 183-198
Carson, Doris Anna; Carson, Dean Bradley; Eimermann, Marco
Processes of immigration in rural Europe: the status quo, implications and development strategies, Cambridge Scholars Publishing 2018 : 243-269
Eimermann, Marco; Carson, Doris A.
Norsk Geografisk Tidsskrift, Vol. 72, (2) : 82-96
Eimermann, Marco; Karlsson, Svante
Journal of Rural Studies, Elsevier 2018, Vol. 64 : 241-252
Eimermann, Marco; Kordel, Stefan
Mobilities, Taylor & Francis 2017, Vol. 12, (1) : 116-135
Eimermann, Marco
Journal of Rural and Community Development, Brandon, Canada: Brandon University 2017, Vol. 12, (2-3) : 114-126
Eimermann, Marco; Agnidakis, Paul; Åkerlund, Ulrika; et al.
Geographical Journal, Hoboken: Wiley-Blackwell 2017, Vol. 183, (4) : 400-413
Hedlund, Martin; Carson, Doris A.; Eimermann, Marco; et al.
Settlements at the Edge: Remote human settlements in developed nations, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2016 : 178-206
Carson, Doris A.; Cleary, Jen; de la Barre, Suzanne; et al.
Rural Society, Taylor & Francis 2016, Vol. 25, (1) : 55-73
Eimermann, Marco
Practising the Good Life: Lifestyle Migration in Practices, Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2015 : 138-160
David, Inês; Eimermann, Marco; Åkerlund, Ulrika
Dve Domovini / Two Homelands, Ljubljana: 2015, (42) : 81-96
Eimermann, Marco
Place and Identity: A new landscape of Social and Political change in Sweden, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden 2015 : 31-56
Eimermann, Marco
European Urban and Regional Studies, Sage Publications 2015, Vol. 22, (4) : 398-415
Eimermann, Marco
Population, Space and Place, Vol. 21, (1) : 68-85
Eimermann, Marco
Place and Identity: A new landscape of social and political change in Sweden, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden 2015 : 7-14
Eimermann, Marco; Forsell, Håkan
Stockholm: Santérus Academic Press Sweden 2015
PLAN - Planering av stad och land, Stockholm: FFS 2014, (2) : 36-38
Eimermann, Marco
AEMI Journal, Stavanger: AEMI 2014, Vol. 12 : 48-57
Eimermann, Marco