"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-16

Gör ditt exjobb utomlands med MFS-stipendium

NYHET Madeleine Lundgren tog chansen att göra en fältstudie i Moçambique under sitt sista år på masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande. Du som studerar sista året på ett kandidat-, magister- eller masterprogram vid Umeå universitet har också möjlighet att ansöka om stipendium för Minor Field Studies (MFS).

Text: Petra Käck

Stipendiet, som är SIDA-finansierat, ger dig möjlighet att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats eller ditt examensarbete.

– Jag studerade sårbarheter i samband med översvämningar. Syftet var att förbättra förståelsen för sårbarheter för att kunna beskriva utmaningarna med katastrofriskreducering. Därför undersökte jag både hur individer påverkats vid tidigare översvämningar, men även vilka politiska, sociala och ekonomiska strukturer som bidrar till ökad sårbarhet. Resultatet kan användas för att förbättra kommande riskreducerande åtgärder som kan rädda liv och minska konsekvenser av större katastrofer, berättar Madeleine Lundgren. 

För sin uppsats intervjuade hon tio personer som jobbar frivilligt i lokala rikskommittéer med krisberedskap och krishantering i Moçambique. Utöver dessa personer intervjuade hon tio invånare i de olika byarna där rikskommittéerna verkar. Hon hade även möten med nationella katastrofmyndigheten och fick inblick i flera olika nivåer av krishanteringen i Moçambique.

– MFS är verkligen ett privilegium och en fantastisk möjlighet. Du får erfarenheter som du tar med dig både från studien i sig och landet du är på plats i. Dessa kunskaper tar du med dig in i arbetslivet då du lär dig att hantera många olika situationer. Med en MFS visar du på drivkraften i att genomföra projekt. 

Madeleine Lundgren fascinerades också av komma ut i verkligheten, istället för att bara läsa teorier i artiklar och i kurslitteratur om hur det är. Att få möjlighet att samla in material för att sedan själv skriva på en strukturell nivå och skapa något från grunden. Hon blev så inspirerad att hon sökte till att bli SIDA-alumn när hon var tillbaka i Sverige.

– Som SIDA-alumn inspirerar vi och berättar om våra upplevelser på bland annat gymnasieskolor runt om i Sverige. Vi fokuserar på de globala hållbarhetsmålen och internationellt utvecklingsarbete. Under ett år lär vi oss föreläsningsteknik, retorik och knyter värdefulla kontakter, berättar Madeleine Lundgren, som är SIDA-alumn under våren och hösten 2021.

Stipendiet för MFS är på 27 000 kr och ger dig möjlighet att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats eller ditt examensarbete. Fältstudien ska pågå i minst 8 sammanhängande veckor. Du kan ansöka oavsett vilket ämnesområde du studerar inom. Ansök om MFS senast den 15 november.

I oktober håller International Office två digitala informationstillfällen där du kan lyssna till inspirerande berättelser från tidigare MFS-stipendiater och få mer information om MFS.   

5 oktober, kl. 12.00 -13.00 Helin Bäckman Kartal, Sydafrika 

12 oktober, kl. 12.00 - 13.00 Madeleine Lundgren, Mocambique  

Läs mer om behörigheter och vilka länder som är möjliga att åka till inom MFS på studentwebben. 

Kontaktperson

För mer information om MFS kontakta

Monika Larsson, internationell koordinator 
mfs.io@umu.se