"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-16

Gösta Skoglunds Internationella Fond

NYHET I samband med Gösta Skoglunds 80-årsdag 1983 skapades genom insamling en fond vars syfte är att vid Umeå universitet ge ut stipendier för att skapa förutsättningar för ett internationellt utbyte av forskare. Stipendium ansökningarna skall ha en uttalad anknytning till det regionalvetenskapliga forskningsområdet. Man kan söka medel för konferensdeltagande, bjuda in utländska forskare eller för att genomföra konferanser. Ett uppsats stipendium på 10000kr delas ut till bästa kandidat- magister- eller masteruppsats inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet.

Ledigkungörande av stipendiemedel ur Stiftelsen Gösta Skoglunds Internationella Fond för utdelning 2014

Ansökan om stipendium skall ha en uttalad anknytning till det regionalvetenskapliga forskningsområdet. Ansökan som breddar eller inviterar till nya angreppssätt välkomnas. Ansökan om stipendium kan endast göras individuellt. Fonden stödjer särskilt forskning i anslutning till verksamheten vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM), men utesluter inte andra sökande.

Stiftelsen ledigkungör härmed:

Stipendier för konferensdeltagande för doktorander och forskare vid Umeå universitet.

Stipendier ges till resor där den sökande aktivt deltar vid internationella symposier och seminarier samt utbyte med andra forskningsinstitutioner och studiebesök i andra länder. Traktamenten och lön beviljas inte.

Stipendium för bästa kandidat- magister- eller masteruppsats vid Umeå universitet.

Fonden delar ut ett stipendium om 10 000 kronor till den studerande som bedöms skrivit bästa uppsats på kandidat-, magister- eller masters nivå inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet. Uppsatsen ska vara godkänd efter uppsatsseminarium under läsåret 2012/2013 eller höstterminen 2013 och vara skriven på svenska eller engelska. Nomineringen till uppsatspriset görs av lärare, handledare eller den studerande.

Stipendier för genomförande av konferens, inbjudan av utländska forskare med mera vid/till Umeå Universitet.

Fonden stöder inbjudan av utländska forskare till Umeå och till arrangemang av internationella symposier och seminarier i Umeå. Traktamenten och lön beviljas inte av fonden.

Ansökan om medel ur stiftelsen och förslag till stipendieinnehavare ska vara fondkommittén tillhanda senast onsdagen 19 februari 2014. Till ansökan skall en särskild ansökningsblankett bifogas.

För mera information och ansökningsblanketter besök Centrum för regionalvetenskap (CERUM) webplats.