"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-04

Graviditet och cancer kringgår immunförsvaret på samma sätt

NYHET Även om det kan verka paradoxalt luras immunförsvaret på ungefär samma sätt av graviditet och cancer. Hur det går till beskriver Malin Hedlund i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 12 november.

Fostret och tumören har ett gemensamt mål: Att överleva i och parasitera på en annan kropp. Avhandlingen studerar detaljerna i hur de bär sig åt för att överleva. Bland annat presenteras resultat som visar att moderkakan och cancercellerna använder en likartad mekanism med utsöndring av immunhämmande blåsor, så kallade immunosuppressiva exosomer.

Exosomerna är 30-100 nanometer (miljarddels meter) stora blåsor som är omgivna av membran. De kan liknas vid små paket som bär olika proteiner och RNA-signaler inuti och på ytan. De utsöndras och används av olika celler för att kommunicera med varandra, en typ av biologisk postgång. I avhandlingen studeras speciellt den potenta receptorn NKG2D, som ansvarar för avdödningsförmågan hos immunförsvarets så kallade mördarceller. Moderkakans och cancercellernas exosomer bär på sin yta molekylerna MICA/B och ULBP1-5, som kan binda till NKG2D-receptorn, trycka ner den från cellytan och på så sätt förhindra mördarcellernas kapacitet att döda inkräktarna.

De exosomer som moderkakan producerar och utsöndrar används för att undvika angrepp från moderns immunsystem och på så sätt skydda fostrets överlevnad och utveckling. En liknande mekanism används också av cancerceller för att etablera och sprida sig i kroppen. Cancercellerna ökar sin exosomutsöndring och hämmar mördarcellernas kapacitet när de utsätts för stress, vilket är en viktig observation för utformandet av cancerbehandling.

Forskningsbild

Bildtext:
A. Exosomer med de proteiner som binder NKG2D-receptorn.
B. Schematisk bild på hur exosomerna blockar immunförsvarets mördarceller.

Malin Hedlund är doktorand vid enheten för klinisk immunologi och kan nås på tel. 090-785 22 36,
e-post malin.hedlund@climi.umu.se


Fredagen den 12 november försvarar Malin Hedlund, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Exosomes and the NKG2D receptor-ligand system in pregnancy and cancer: using stress for survival (Exosomer och NKG2D receptor-ligandsystemet vid graviditet och cancer: en strategi för överlevnad). Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal Betula, by. 6M, NUS.
Fakultetsopponent är docent Susanne Gabrielsson, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37122