"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-15

Gymnasieelever har svårt att förstå redoxreaktioner

NYHET Lise-Lotte Österlund, Umeå universitet, visar i sin avhandling att gymnasieelever har svårt att förstå redoxreaktioner. Det gäller framför allt inom organisk kemi och biokemi. Tyvärr verkar inte heller läroböckerna vara till hjälp.

En redoxreaktion är en samtidig oxidation och reduktion. Då sker en överföring av elektroner från ett ämne till ett annat. Tidigare forskning har visat att elever har svårigheter att förstå denna typ av reaktioner. De studier som Lise-Lotte Österlund genomfört visar att eleverna kan förklara enklare oorganiska redoxreaktioner, till exempel oxidbildning på en kopparstaty. Däremot är de organiska och biokemiska redoxreaktionerna svåra att uppfatta som redoxreaktioner för eleverna. I dessa redoxreaktioner transporterar väteatomer elektroner mellan olika ämnen, något som till exempel sker när vi utvinner energi från födan vi äter.
– Eleverna kunde inte identifiera vilket ämne som oxiderades och vilket som reducerades eftersom de inte kunde koppla ihop redoxreaktionen till överföring av väteatomer. Dessvärre verkar läroboken inte heller vara till någon hjälp, berättar Lise-Lotte Österlund.

I läroböckerna används olika modeller för redoxreaktioner i oorganisk kemi, organisk kemi och biokemi. – Ett problem är att läroböckerna inte länkar samman de olika redoxmodellerna som används inom olika ämnesområden, säger Lise-Lotte Österlund.
I avhandlingen ingår tre studier om hur gymnasielever på det naturvetenskapliga programmet uppfattar redoxreaktioner. Dessutom ingår en analys av hur läroböcker förklarar och använder redoxreaktioner i olika sammanhang och hur redoxrelaterade lärandeproblem behandlas i böckerna.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lise-Lotte Österlund, Kemiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 070-574 75 00
E-post: lise-lotte.osterlund@chem.umu.se

Fredagen den 24 september försvarar Lise-Lotte Österlund, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Redox models in chemistry: A depiction of upper secondary school students conceptions of redox reactions”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i sal KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är dr. Astrid Bulte, University of Utrecht

Högupplöst bild av Lise-Lotte Österlund.Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35770

Redaktör: Karin Wikman