"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-06

Hallå där Julia Wigren Byström!

NYHET Du är vd för Xerum, ett avknoppningsbolag baserat på forskning vid Umeå universitet. Ni är med i samarbetsprojektet ”Förbättrad beredskap för framtida pandemier och andra hälsokriser genom storskalig sjukdomsövervakning” som beviljats finansiering hos Vinnova. 

Text: Karin Borge Renberg

Hur känns det?

– Det känns väldigt roligt och inspirerande! Vi deltar i ett samverkansprojekt med målet att skapa en bättre beredskap för framtida pandemier genom att kombinera registerdata, antikroppstestning och artificiell intelligens. Projektet har fått över 16 miljoner kronor i anslag från Vinnova, varav 1,29 miljoner går till oss. Det är jättespännande att få vara med i denna innovationsmiljö och få möjlighet att bidra till mer kunskap kring storskalig övervakning av smittsamma sjukdomar. 
 
Vad handlar projektet om och vad innebär det för vidareutvecklingen av er idé? 

– Vi jobbar med känslig analys av antikroppar mot corona i kombination med blodprovtagning man enkelt gör själv i hemmet. Vi kan nå ut till personer som annars har svårt att ta sig till hälso- och sjukvården för att göra ett antikroppstest. Tanken med Vinnovaprojektet är att integrera våra analysresultat i en samlad datainfrastruktur för pandemiövervakning. Med hjälp av AI hoppas vi kunna identifiera grupper i samhället utifrån exempelvis ålder eller tidigare sjukdom där antikroppsnivåerna försvinner snabbare och därmed kunna skräddarsy exempelvis fortsatt vaccinering. I projektet kommer vi inom vårt bolag att vidareutveckla vår plattform av olika antikroppstester för att kunna mäta antikroppsnivåer i befolkningen. 
 
Vad är drömscenariot att det ni gör ska leda till?  
 
– Målet med projektet är att utveckla applikationer för att kunna följa sjukdomsläget i realtid och använda informationen för att exempelvis förstå vilka i befolkningen som löper större risk att bli svårt sjuka och hur vaccinationsviljan ser ut i olika grupper. Vi vill kunna mäta hur effekterna av sjukdomsutbrott ser ut i olika befolkningsgrupper och kunna utvärdera olika smittförebyggande insatser. Under rådande coronapandemi har det funnits hinder för att samordna befolknings- och hälsodata mellan myndigheter och andra aktörer, vilket bidragit till att tillgänglig information inte kunnat användas fullt ut. Detta är något som vi hoppas kunna ändra på. 
 
Hur ser er koppling till forskning vid Umeå universitet ut? 

– Xerum är ett avknoppningsbolag från Umeå universitet och vårt coronaantikroppstest baseras på forskning som gjorts i Mattias Forsells forskargrupp vid institutionen för klinisk mikrobiologi.  
 
Vilka andra deltar i Vinnovaprojektet?

– Lunds universitet är koordinator av projektet, som sker i samarbete med Umeå universitet, Halmstad högskola, Region Skåne och Region Halland. 
 
Har du något tips till forskare och bolag som söker liknade finansiering för samarbetsprojekt?

– Det som utmärker projekten som beviljats finansiering i denna Vinnovautlysning är att det är gedigna samarbeten mellan flera olika aktörer, såsom universitet, regioner, civilsamhälle och företag. Så mitt tips är att arbeta tillsammans med andra aktörer som har kompletterande kunskap inom flera olika områden och branscher, och att ni tillsammans kan skapa ett mervärde.