"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-12 Uppdaterad: 2023-05-10, 16:17

Hallå där Mats Falck!

NYHET Du jobbar som samordnare på Innovationskontoret, som nu planerar inför höstens forskarutbildningskurs Innovation och nyttiggörande av idéer, kunskap och forskningsresultat, 2 hp för doktorander. Kursen som anordnas vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet är också sökbar för doktorander från andra fakulteter. Ansökningsperioden är fram till och med 21 maj. Vi ställer några frågor för att få veta mer.

Text: Karin Borge Renberg

Vad är syftet med kursen? 
 
– Kursen ska ge deltagarna en grundläggande medvetenhet kring de möjligheter och potential som finns kopplat till innovation, nyttiggörande och kommersialisering. Samtidigt vill vi att doktoranderna får en förståelse för viktiga begrepp, lärarundantaget och specifika svenska förutsättningar för nyttiggörande av forskningsresultat.  
 
Vad får kursdeltagarna lära sig?  På vilket sätt är det nyttigt?    
 
– Framför allt blir de bekanta med metoder och användbara verktyg för idéutveckling och nyttiggörande och/eller kommersialisering av forskning. Särskild vikt läggs vid hur man identifierar, bedömer och utvärderar idéer i tidiga skeden, ofta i anslutning till det egna forskningsområdet. Naturligtvis är hållbarhetskostnader och -vinster med koppling till Agenda 2030 en viktig faktor här. Dessutom behandlas idégenerering, olika typer av nyttiggörande, sociala innovationer, prototypframtagning och immateriella tillgångar.  
 
Sammantaget vill vi att de efter kursen tar med sig en förmåga att använda kunskaperna för idéutveckling. En förmåga som är viktig och användbar såväl inom som utanför akademin. 
 
Vilka kursmoment innehåller den? 
 
– Undervisningen ges i form av seminarier, föreläsningar, workshops och bygger på aktivt deltagande. 
 
Vem eller vilka är föreläsare under kursen? 
 
– Anna-Lill Drugge, Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier, är examinator och de flesta föreläsare är specialister och affärsrådgivare kopplade till Innovationskontoret eller experter utifrån med nischad kompetens.  
 
För vem passar kursen? 
 
– Kursen passar alla doktorander från alla fakulteter som kommit cirka 1,5 år in i sin utbildning. Ingen egen idé behövs men många moment utgår från den egna forskningen och den nytta och de behov, eller problem, som den kan hjälpa till att lösa. 
 
Läs mer om kursen och antagningsproceduren.

Kort om kursen Innovation & nyttiggörande

Kursperiod och omfattning

16-18 oktober med redovisning 31 oktober och 1 november, 2023. Kursen motsvarar 2 hp.

Kursplan

Läs gärna mer om kursens innehåll och moment i kursplanen

Ansökningsdatum

Ansök innan 22 augusti 2023

Språk

Engelska

Ansökningskriterier

Kursen anordnas vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet och är sökbar för doktorander från andra fakulteter eller universitet. 

Anmälan

Du anmäler dig via anmälningsformuläret.