"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildningskurser

Doktorander vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska uppnå ett kunskapsmål av generiska kurser motsvarande sammanlagt minst 11 högskolepoäng för doktorsexamen eller minst 8 högskolepoäng för licentiatexamen

Innovation och nyttiggörande av idéer

Denna doktorandkurs är för dig som är intresserad av hur forskning kan tillämpas.

Våra kurser

Obligatoriska kurser

Introduktionskurs för doktorander vid Teknisk naturvetenskaplig Fakultet, 1hp
Vetenskapsteori, 2hp
Etik och redlighet, 2hp
Muntlig presentation, 1hp
Vetenskapligt skrivande, 5hp

Exempel på valbara kurser

Att skriva forskningsansökningar, 3hp
Statistik för empiriska vetenskaper, 3hp
Introduktion till matematisk modellering, 3hp
Kommunicera vetenskaplig forskning, 3hp
Innovation och nyttiggörande av idéer, kunskap och forskningsresultat, 2hp
Strategisk karriärplanering, 1.5hp

Rekommendationer generiska kurser

  • Vetenskapsteori - Kan läsas under hela doktorandtiden
  • Etik och redlighet - Kan läsas under hela doktorandtiden
  • Vetenskapligt skrivande - Passar bäst en bit in i doktorandstudierna, när doktoranden t.ex. har skrivit minst en artikel
  • Muntlig presentation - Kan läsas under hela doktorandtiden men kanske med fördel under första halvan så att doktoranden kan använda kunskapen på kommande presentationer på t.ex. konferenser eller på institutionen.
  • Att skriva forskningsansökningar - För doktorander i andra halvan av sina doktorandstudier. Passar då doktoranden vill skriva ansökningar till resebidrag eller postdoc. För att läsa kursen ska man ha läst kursen Vetenskapligt skrivande eller motsvarande.
  • Kommunicera vetenskaplig forskning - Passar bäst en bit in i doktorandstudierna, när doktoranden t.ex. har skrivit minst en artikel

Mer info

Vem kan söka forskarutbildningskurserna?

Kurserna är främst till för doktorander vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet. Övriga sökande kan dock få tillgång till kurserna i mån av plats. Notera dock att deltagare som ej hör till teknisk-naturvetenskaplig fakultet kommer att faktureras på kursavgiften. För mer information om detta, kontakta Ola Berglund.

Antagning och urval

Antagningsproceduren startar direkt efter ansökningsperiodens deadline. Följande kan då ske:

Om kursen är full stängs anmälan. Ett urval görs bland de sökande utifrån antagningsdatum till forskarutbildningen, om doktoranden har sökt kursen tidigare med mera. Besked om antagning/reservplats sänds via e-post till de sökande kort efter ansökningens deadline. Sökande ombeds bekräfta sin kursplats via "Mina sidor". Om detta inte sker innan utsatt datum går platsen till nästa person på reservlistan.

Om kursen inte är full förlängs ansökningstiden. Information om nya deadlines ges på ansökningssidan. Om antal sökande ej blir tillräckligt många, ställs kursen in.

Notera att när du skickar in din ansökan ska du ange kontaktuppgifter till din handledare. Han/hon behöver då godkänna att du går kursen innan du kan bli antagen på kursen.

Efter avslutad kurs

Efter att du har avslutat din kurs kommer ditt resultat rapporteras in i Ladok.

Notera, om kursen gavs hösten 2021 eller tidigare, fick du istället ett intyg skickat till dig via universitetets internpost. Om du vill få poängen inrapporterade i LADOK visar du detta intyg för en administratör vid din institution. 

När det gäller kursen "Introduktionskurs för doktorander vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet" har vi alltid rapporterat in resultatet direkt i Ladok, så inga intyg har skickats ut.

Vid frågor kontakta Ola Berglund.

Info om forskarutbildningskurser som ges av andra

Forskarutbildningskurser vt 2024

Följande forskarutbildningskurser kommer ges under våren 2024. Ansökningsperioden startar i mitten av oktober.

Muntlig presentation, 1 hp
Kursdatum kommer.
Kursplan

Etik och redlighet, 2 hp
Kursdatum kommer. Kursen ges online.
Kursplan

Vetenskapsteori, 2 hp
Kursdatum kommer.
Kursplan

Vetenskapligt skrivande, 5 hp
Kursdatum kommer.
Kursplan

Introduktionskurs för doktorander vid TekNat, 1 hp
Kursen har en föreläsning per termin. Datum för föreläsningen meddelas senare. Utöver det kan man läsa kursen löpande under våren.
Kursplan
Eftersom kursen bygger på ett flexibelt upplägg sker antagning löpande. Om du vill gå kursen och inte har tillgång till kursens Canvas-sida än, be studierektorn för forskarutbildning på din institution att lägga till dig.

Att skriva forskningsansökningar, 3 hp
Kursdatum kommer.
Kursplan

 

Forskarutbildningskurser ht 2023

Följande forskarutbildningskurser kommer att ges under hösten 2023. 

Muntlig presentation, 1 hp
Kursdatum är 21-23 augusti och 30 augusti
Kursplan

Etik och redlighet, 2 hp
Kursdatum är 11-14 september och 20 september
Kursplan

Kursen är fullbokad

Vetenskapsteori, 2 hp
Kursdatum är 3-5 oktober, 10 oktober och 12 oktober
Kursplan

Kursen är fullbokad

Vetenskapligt skrivande: Att skriva och publicera vetenskapliga artiklar, 5 hp
Kursdatum är 19 oktober, 26 oktober, 2 november, 9 november, 16 november och 23 november
Kursplan

Kursen är fullbokad.

Strategisk karriärplanering, 1.5 hp
Kursdatum är 23-25 oktober, 27 oktober, 6-8 november och 10 november. 
Kursplan

Om du vill läsa kursen kontakta Ola Berglund

Innovation & nyttiggörande, 2 hp
Kursdatum är 16-18 oktober, 31 oktober och 1 november. 
Kursplan

Om du vill läsa kursen kontakta Ola Berglund

Introduktionskurs för doktorander vid TekNat, 1 hp
Kursen kan man läsa löpande under hösten med ett seminarium. Kursens semenarium är måndag 27/11.  Eftersom kursen bygger på ett flexibelt upplägg sker antagning löpande. Om du vill gå kursen och inte har tillgång till kursens Canvas-sida än, be studierektorn för forskarutbildning på din institution att lägga till dig.
Kursplan

Kontakt

Ola Berglund
Administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 25
Senast uppdaterad: 2023-09-21