Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildningskurser

Doktorander vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska uppnå ett kunskapsmål av generiska kurser motsvarande sammanlagt minst 10 högskolepoäng för doktorsexamen eller minst 8 högskolepoäng för licentiatexamen.

Innovation och nyttiggörande av idéer

Denna doktorandkurs är för dig som är intresserad av hur forskning kan tillämpas.

Våra kurser

Obligatoriska kurser

Introduktionskurs för doktorander vid Teknisk naturvetenskaplig Fakultet, 1hp
Vetenskapsteori, 2hp
Etik och redlighet, 2hp
Muntlig presentation, 1hp
Vetenskapligt skrivande, 5hp

Exempel på valbara kurser

Att skriva forskningsansökningar, 3hp
Statistik för empiriska vetenskaper, 3hp
Introduktion till matematisk modellering, 3hp
Kommunicera vetenskaplig forskning, 3hp
Innovation och nyttiggörande av idéer, kunskap och forskningsresultat, 2hp
Strategisk karriärplanering, 1.5hp

Rekommendationer generiska kurser

  • Vetenskapsteori - Kan läsas under hela doktorandtiden
  • Etik och redlighet - Kan läsas under hela doktorandtiden
  • Vetenskapligt skrivande - Passar bäst en bit in i doktorandstudierna, när doktoranden t.ex. har skrivit minst en artikel
  • Muntlig presentation - Kan läsas under hela doktorandtiden men kanske med fördel under första halvan så att doktoranden kan använda kunskapen på kommande presentationer på t.ex. konferenser eller på institutionen.
  • Att skriva forskningsansökningar - För doktorander i andra halvan av sina doktorandstudier. Passar då doktoranden vill skriva ansökningar till resebidrag eller postdoc. För att läsa kursen ska man ha läst kursen Vetenskapligt skrivande eller motsvarande.
  • Kommunicera vetenskaplig forskning - Passar bäst en bit in i doktorandstudierna, när doktoranden t.ex. har skrivit minst en artikel

Mer info

Vem kan söka forskarutbildningskurserna?

Kurserna är främst till för doktorander vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet. Övriga sökande kan dock få tillgång till kurserna i mån av plats. Notera dock att deltagare som ej hör till teknisk-naturvetenskaplig fakultet kommer att faktureras på kursavgiften. För mer information om detta, kontakta Lisa Hed.

Antagning och urval

Antagningsproceduren startar direkt efter ansökningsperiodens deadline. Följande kan då ske:

Om kursen är full stängs anmälan. Ett urval görs bland de sökande utifrån antagningsdatum till forskarutbildningen, om doktoranden har sökt kursen tidigare med mera. Besked om antagning/reservplats sänds via e-post till de sökande kort efter ansökningens deadline. Sökande ombeds bekräfta sin kursplats via "Mina sidor". Om detta inte sker innan utsatt datum går platsen till nästa person på reservlistan.

Om kursen inte är full förlängs ansökningstiden. Information om nya deadlines ges på ansökningssidan. Om antal sökande ej blir tillräckligt många, ställs kursen in.

Notera att när du skickar in din ansökan ska du ange kontaktuppgifter till din handledare. Han/hon behöver då godkänna att du går kursen innan du kan bli antagen på kursen.

Efter avslutad kurs

Efter att du har avslutat din kurs kommer ditt resultat rapporteras in i Ladok.

Notera, om kursen gavs hösten 2021 eller tidigare, fick du istället ett intyg skickat till dig via universitetets internpost. Om du vill få poängen inrapporterade i LADOK visar du detta intyg för en administratör vid din institution. 

När det gäller kursen "Introduktionskurs för doktorander vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet" har vi alltid rapporterat in resultatet direkt i Ladok, så inga intyg har skickats ut.

Vid frågor kontakta Lisa Hed.

Info om forskarutbildningskurser som ges av andra

Se en film om kursen Kommunicera vetenskaplig forskning:

Forskarutbildningskurser vt 2022

Följande forskarutbildningskurser planeras att ges under våren 2022. 

Muntlig presentation, 1 hp
Kursdatum är 12-14/1 & 20/1.
Schema
Kursplan
Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Etik och redlighet, 2 hp
Kursdatum är 1-4/2 & 10/2.
Kursplan
Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Att skriva forskningsansökningar som beviljas, 3 hp
Kursdatum är 9/2, 16/2, 23/2 & 2/3 mellan kl 9-11.
Kursplan
Anmäl dig till kursen. Anmälan stänger 20/1-2022.

Vetenskapsteori, 2 hp
Kursdatum är 21/2, 22/2, 24/2, 1/3 & 3/3.
Schema
Kursplan
Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Vetenskapligt skrivande: Att skriva och publicera vetenskapliga artiklar, 5 hp
Kursdatum är 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3 mellan kl 9-12.
Kursplan
Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Introduktionskurs för doktorander vid TekNat, 1 hp
Kursen har en föreläsning 3/5. Utöver det kommer man kommer kunna läsa kursen löpande under våren. 
Kursplan
Om du vill gå kursen och inte har tillgång till kursens Canvas-sida än, be studierektorn för forskarutbildning på din institution att lägga till dig. Efter det kan du söka kursen här.

Statistik för empiriska vetenskaper, 3 hp
Kursdatum 16-27 maj.
Kursbeskrivning
Kursplan kommer senare
Anmäl dig till kursen

Forskarutbildningskurser ht 2021

Följande forskarutbildningskurser planeras att ges under hösten 2021.

Muntlig presentation, 1 hp
Kursdatum är 8-9/9, 15-16/9.
Kursplan
Schema. Kursen ges på distans.

Etik och redlighet, 2 hp
Kursdatum är 22/9-1/10.
Kursplan
Schema. Kursen ges på distans.

Vetenskapsteori, 2 hp
Kursdatum är 4-11/10.
Kursplan
Schema. Kursen ges på distans.

Vetenskapligt skrivande: Att skriva och publicera vetenskapliga artiklar, 5 hp
Kursdatum är 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11 & 18/11.
Kursplan
Schema. Kursen ges på distans.

Introduktionskurs för doktorander vid TekNat, 1 hp
Kursdatum är 12/10.
Kursplan
Har du inte anmält dig till kursen men är med på kursens Canvas-sida. Kontakta Lisa Hed.

Innovation och nyttiggörande av idéer, kunskap och forskningsresultat, 2 hp
Kursdatum är 22-24/11 samt 2-3/12.
Notera: För att gå kursen ska du vara minst 1.5 år in i dina doktorandstudier.
Kursplan
Kursen ges på distans.

Strategisk karriärplanering, 1.5 hp
Kursdatum är 25-26/11, 30/11, 1/12 & 17/12.
Schema
Kursplan
Kursen planeras att ges mestadels på distans med en kursdag på campus.
Kursen är öppen även för postdocs att söka. Vi kommer då fakturera kursavgiften.

Kontakt

Frankie Ekerholm
Fakultetssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 38
Lisa Hed
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 16