"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-08

Hållbarhet i kallt klimat under Ruggedised-konferens 

NYHET Denna vecka har en delegation i det europeiska Ruggedisedprojektet, ett projekt för hållbara lösningar, besökt Umeå och inte minst campus vid Umeå universitet. Lisa Redin vid Lokalförsörjningsenheten leder projektet från Umeå universitets sida.

Vad är Ruggedised?
– Ruggedised är ett femårigt EU-projekt där Umeå tillsammans med Rotterdam och Glasgow samverkar för att utveckla smarta stadsdelar och städer med hållbara och digitala lösningar. I Umeå är universitetsstadsområdet utvalt att delta i projektet, något som faller väl samman med både universitetets och stadens ambitioner att utveckla hela området. Tanken är att lösningarna vi tar fram ska kunna skalas upp och också ”kopieras” av andra, till exempel projektets tre följestäder: Brno, Gdansk och Parma.   

Vilket engagemang har Umeå universitet i Ruggedised?
– Umeå universitet koordinerar ett av Umeås nio delprojekt. Vårt delprojekt heter Demand-Side Management och handlar om hitta samband mellan olika energiparametrar, närvaro och lokalbokningsfrekvens i universitetets byggnader och lokaler med det vidare syftet att minska energianvändningen och optimera servicetjänster såsom städning och användning av AV-utrustning. Sedan utvecklar och testar även Akademiska Hus och projektets övriga parter andra smarta lösningar på campusområdet. Ett exempel är en installation av solceller på Fysiologihusets ena flygel och som ska kopplas till ett batterilager under huset. Batterierna ska sedan kunna ladda elcyklar och elbilar. Umeå kommun kommer också att bygga en smart busshållplats, en så kallad Bus Rapid Transit-station (BRT-station), på Universumhållplatsen.    

Deltagarna i Ruggadised-konferensen fick även uppleva en snörik vinter och samiska inslag, däribland renar. Foto: Anna Lawrence

Vad har deltagarna fått se?
– Förhoppningsvis har de fått se ett livfullt och hållbart Umeå som tror på utveckling, tillväxt och framtiden. Under de dagar deltagarna är här så har de också fått träffa vår rektor Hans Adolfsson. Deltagarna har också arbetat, vi har haft ett antal workshops och diskuterat olika tekniska lösningar och tagit del av varandras framsteg och snedsteg. Deltagarna har också fått uppleva en snörik vinter och fått ta del av samiska inslag, eftersom vårt möte sammanfaller med Samiska veckan.  

Vad har väckt mest uppmärksamhet under dessa dagar?
– Det som har varit väldigt intressant och annorlunda för de europeiska delegaterna är att vi gör allt detta i ett kallt klimat, vilket till exempel innebär att byggnadsteknik och system för energiförsörjning skiljer sig en hel del från övriga städer redan vid projektets start. Vi är också väldigt bra på samverkan här i Umeå och det tror jag att deltagarna har märkt av. Sen ska vi självklart inte glömma renarna som blev ett både uppskattat och exotiskt inslag i deras besök.

Foto i topp: Mattias Pettersson

Redaktör: Mattias Grundström Mitz