"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-03 Uppdaterad: 2022-10-10, 09:21

Hållbarhetsinslag i undervisningen

NYHET Umeå universitet har tillsammans med andra offentliga organisationer en skyldighet att främja hållbar utveckling både när det gäller den egna resursanvändningen och när det gäller forskning och utbildning. Umeå universitet har utifrån detta tagit fram hållbarhetsmål som gäller för hela universitetet. Men vad innebär det? I en workshop-serie specificerar lärare vid Pedagogiska institutionen vad undervisning för hållbar utveckling är, så att det blir anpassat för studentgrupperna.

Johan Örestig, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, har dels gått UPL-kursen ”Att utbilda för hållbar utveckling” och dels själv börjat utveckla hållbarhetsinslag på Personalvetarprogrammet och Masterprogrammet i ledarskap och organisation. Han håller i, tillsammans med Tomas Holmgren som är pedagogisk ledare vid Pedagogiska instititutionen, en workshop-serie med temat "Hållbarhet". 

Hur kommer det sig att du fått uppdraget att hålla i workshopen?

Personligen engagerar jag mig i det här för att jag tycker att de olika frågor som innefattas i hållbarhet är väldigt viktiga samtidigt som de ofta stannar på en ytlig nivå. Jag vill hitta sätt att utveckla utbildningarna så att hållbarhetstemat är relevant för enskilda utbildningsområden. Annars är risken att det bara är nåt som av både studenter och lärare upplevs påtvingat uppifrån. Då misslyckas hållbarhetsarbetet med sitt huvudsyfte, vilket ju är att åstadkomma förändring både på universitetet och i samhället i stort.

Vad är dina tankar inför den kommande workshopen?

Mina tankar inför workshopen är att vi ska gå från det allmänna till det konkreta. I en workshop som jag höll i tillsammans med Tomas Holmgren under höstterminen så fokuserade jag på allmänna saker som hur hållbarhet definieras, vilka färdigheter det är vi ska träna och examinera bland våra studenter men också hur vi kan undvika riskerna med att hållbarhetsbegreppet blir så urvattnat att arbetet i praktiken inte leder till någon förändring.  

Hur är det tänkt att arbetet ska gå till?

Under denna workshop ska vi istället titta på exempel på hur man rent konkret kan utveckla kursinnehåll i linje med hållbarhetsmålen. Det handlar både om att identifiera kursinnehåll som i praktiken redan berör hållbarhet även om det inte är explicit och om att utveckla nya förväntade studieresultat och examinationsformer i kursdelar där hållbarhetsperspektivet helt saknas. Jag kommer inleda genom att ge exempel på kursutveckling jag själv och andra gjort. Därefter kommer vi dela in oss i lärarlag som diskuterar och jobbar fram förslag på utveckling av en specifik kurs som deltagarna själva undervisar på.  

Vad tror du workshopen kan leda till?

Jag tror och hoppas att vi i under vår workshop kan hjälpa varandra att ta steget från att jobba med dessa frågor på ett fragmentariskt sätt till att göra det mer systematiskt. Jag hoppas också att vi kan lägga grunden för ett samarbete och utbyte mellan lärarlag på våra olika utbildningar. Det finns ju ingen poäng med att vi alla ska uppfinna hjulet på nytt.  

Vilka är förväntningarna på deltagarna?

Förväntningarna på deltagarna är att alla har valt ut en kurs som de vill fokusera på under workshopen. Efter min och Tomas inledning så ska vi sitta separat och jobba fram förslag på kursutveckling som vi sedan delar med oss av i helgrupp. Jag vet redan nu att det pågår viktigt och kreativt utvecklingsarbete i lärarlagen. Nu får vi chansen att dela med oss av de kunskaperna och erfarenheterna.