"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-10

Hållbarhetspris till eldsjäl inom energieffektivisering

NYHET Professor Thomas Olofsson mottog i torsdags ett hållbarhetspris för sitt engagerade arbete med att samverka med samhället om frågor kring att bygga hållbart. Priset delades ut av Nätverket för hållbart byggande vid årets Storforum i torsdags på Sliperiet i Umeå.

Thomas Olofsson. Foto: Mattias Pettersson

– Det känns bra! Jag ser priset som ett erkännande för en framgångsrik samverkan med omgivande samhälle inom området energieffektivisering med fokus på bebyggelse. Att få uppskattning för att det vi gör på universitet upplevs som nyttigt och att det finns en uppfattning till att det bidrar till positiv förändring i samhället är förmodligen det bästa betyg en akademiker kan få, säger Thomas Olofsson, professor på institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Juryns motivering löd: ”Med en praktisk bakgrund och med forskningen som verktyg driver han arbetet med hållbart byggande och förvaltande inom akademin, såväl i Umeå som runt om i landet. Han är ett föredöme när det gäller samverkan som är en av nycklarna för att åstadkomma förändring i hållbar riktning. ”

Den forskning Thomas Olofsson bedriver är inriktad mot att bidra till en omställning mot ett mer energieffektivt byggande och förvaltande. Grunden för forskargruppens verksamhet är energiteknik. Med kompetens i simulering och mätning, både i fält och laborativt, utvecklar forskargruppen nya metoder för att värdera byggnaders hållbarhetsprestanda.

– Lokalt har vi sedan länge ett nära samarbete med AB Bostaden, Umeå Energi AB, Sveriges Byggindustrier och en rad byggföretag. Nationellt och internationellt deltar vi på olika sätt med våra doktorandprojekt och våra seniora forskare i såväl nationella, som nordiska och internationella forskningsplattformar där vi bidrar med analys av hållbarhet med fokus på bebyggelse, säger Thomas Olofsson.

Nätverket för hållbart byggande är ett regionalt nätverk med ett 60-tal medlemsföretag och organisationer.

Thomas Olofsson är en av universitetets arktiska forskare
Arktiska forskare hemsida
Arktiska forskare film

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat

År 2009 bildades i Umeå ett nätverk bestående av företag, organisationer och myndigheter som tillhör alla länkar i byggkedjan. Medlemmarna i nätverket vill tillsammans i en pågående process medverka till att allt planerande, byggande och förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.

 www.hallbarahus.se

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Olofsson, Institutionen för tillämpad fysik och elektronikTelefon: 090-786 6710
E-post: thomas.olofsson@umu.se

Pressbilder för nedladdning

Redaktör: Ingrid Söderbergh