Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-18

Han utforskar utveckling och funktion hos blåsor på cellytan

NYHET Genom att studera utveckling och funktion hos så kallade kaveoler i cellväggen i olika organ kan det bli möjligt att förebygga och behandla sjukdomar som kaveoler är förknippade med. Detta enligt en avhandling från Umeå universitet.

En kaveol är en så kallad invaginering av cellväggen, som innebär att cellväggen viker sig inåt och bildar en liten blåsa. Kaveolerna kan fylla vissa funktioner i kroppen, bland annat transportera in ämnen i cellen, och finns i huvudsak i vissa celltyper som fett, lungor och muskler. De fysiologiska sjukdomstillstånd som uppstår vid kaveoldefekter beror på celltypen som strukturen befinner sig i. Sjukdomar som kaveoldefekter framför allt förknippas med är förändrad fettfördelning på kroppen, så kallad lipodystrofi, men även muskelsjukdomen muskelmuskeldystrofi och olika cancersjukdomar.

Kaveoler är i huvudsak uppbyggda av det strukturella proteinet caveolin1 och kolesterol som tillsammans med fettmembran och med hjälp av hjälpproteiner skapar denna struktur. I sitt avhandlingsarbete har Björn Morén undersökt hjälpproteinerna EHD2 och cavin-3, vilka anses vara viktiga för utveckling av kaveoler och deras funktion. Han har även karaktäriserat kaveoler med hjälp av cell- och molekylärbiologiska metoder.

– Det jag bland annat visar i min avhandling är att proteinet EHD2 verkar stabiliserande på kaveoler och att proteinet cavin-3 verkar destabiliserande. Eftersom cavin-3 även är en del i kaveolytan och vi har sett att proteinet medverkar vid reglering av storlek och dynamik på kaveoler, visar avhandlingen att proteinet även att reglerar i vilken mån kaveoler kan tas upp av cellen, så kallad endocytos, säger Björn Morén.

Caviner, som är en relativt nyfunnen klass av proteiner hjälper också till med formationen av kaveolstrukturen. Björn Morén visar också i sin avhandling att proteinet cavin-3 gör att kaveoler blir mer rörliga.

– Dessutom kan vi visa att kaveoler som har cavin-3 på sig blir större. Detta tyder sammantaget på att cavin-3 spelar en viktig roll för kaveolens funktion och transport in i cellen, säger Björn Morén.

Björn Morén kommer från Skellefteå. Han har en masterexamen i molekylärbiologi och är doktorand vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet.

Avhandlingen är publicerad digitalt

För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:

Björn MorénTelefon: 070-3167025
E-post: bjorn.moren@medchem.umu.se

Om avhandlingen

Fredagen den 19 september försvarar Björn Morén, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, sin avhandling med titeln: Caveolae-associerade proteiner och hur dom påverkar dynamiken hos caveolae. (Engelsk titel: Caveolae associated proteins and how they effect caveolae dynamics). Huvudhandledare: Richard Lundmark. Opponent: Volker Haucke, professor, Department Molecular Pharmacology and Cell Biology, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie, Berlin.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Naturvetarhuset, N420 

Redaktör: Mattias Grundström Mitz