"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-01

Handelshögskolans alumnträff

För sjätte året i rad ordnades en alumnträff i anslutning till Västerbottensdagarna på Grand Hôtel den 28 januari. Glädjande återigen fullbokat likt tidigare år med 65 alumner på plats.

I Mälardalsregionen finns 2475 ekonomer som tagit sin examen vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Deltagande alumner tog examen mellan 1978 och 2018. I år var temat "digitaliseringens, kapitalets och mindsetets roll för hållbar utveckling" där vi även utmanade oss med perspektiv även utanför det ekonomiska området.

Givet höstens globala möten med fokus på klimatet var det givetvis en av de mest framträdande hållbarhetsfrågorna vid träffen men även andra miljöaspekter togs upp av föreläsarna.

Som vanligt även givande att samtala med alumner och se bredden i var alla Umeå-ekonomer tar vägen i yrkeslivet.

Kommentarer från deltagare:

- Väldigt lyckat med tre infallsvinklar på hållbarhet. Lärorikt för oss som bara betraktat frågan på avstånd och aldrig gått i klinch med den på allvar.

- Det var bästa träffen jag varit på, riktigt bra röd tråd genom föreläsningarna och mycket intressant innehåll.

- Bra format och bra tillfällen att mingla vilket är jätteviktigt i ett sådant här sammanhang.

- Bra träffar. En väldigt positiv attityd.

Program:

13:30-14:00 Mingel
14:00-14:25 Aktuellt från Handelshögskolan (rektor Sofia Lundberg)
14:25-14:30 Introduktion dagens tema (Rickard Lindberg)
14:30-14:55 Digitalisering för hållbarhet (Tina Ringenson, KTH)
14:55-15:25 Fika
15:25-15:50 Kapitalet och hållbarhet (Lars Pettersson, SPP fonder och alumn)
15:50-16:15 "Mindsetet" och hållbarhet (Olle Torpman, SU)
16:15-16:30 Gemensam diskussion
16:30- Promenad till After Work