"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-12 Uppdaterad: 2024-04-16, 13:35

Handelshögskolans pedagogiska pris 2024

NYHET Handelshögskolans pedagogiska pris 2024 tilldelas biträdande universitetslektor Johan Gustafsson. Han prisas för sitt stora engagemang för undervisning och förbättring av utvecklingskvaliteten vid Handelshögskolan.

Handelshögskolan utlyser årligen ett pedagogiskt pris vars syfte är att uppmuntra lärare som gör goda pedagogiska insatser i grundutbildningen samt att stimulera pedagogisk utveckling vid Handelshögskolan.  Beslut om pristagare har fattats av Handelshögskolans ledningsgrupp.

– Att vi har många unga duktiga lärare vid Handelshögskolan är viktigt för vår kompetensförsörjning och för kommande generationer av studenter. Därför är det glädjande att priset tillfaller Johan Gustafsson som redan tre år efter disputationen är en erfaren lärare som tar stort ansvar för pedagogisk utveckling och som kan förmedla komplexa frågor på ett entusiasmerande sätt, säger Handelshögskolans rektor Mats Bergman.

Johan Gustafsson är biträdande universitetslektor i nationalekonomi. Hans insatser som lärare har en positiv inverkan på studenters lärande och utveckling. Johan har förmåga att göra komplexa ämnen både tillgängliga och engagerande för studenterna och genom relevanta exempel och interaktiva metoder fångar han studenternas intresse. Studenterna upplever att Johans sätt att lära ut, prata och knyta an till dem visar att han ser som sin största uppgift att de ska lära sig så mycket som möjligt.

Utöver sin roll som lärare har Johan tagit sin an rollen som programsamordnare för Handelshögskolans internationella ekonomprogram. I denna roll arbetar han aktivt för att utveckla och förbättra programmet samt för att integrera nyckelkompetenser i undervisningen. Kollegor nämner specifikt hans vilja och driv att engagera sig.

– Jag känner en stor tacksamhet och ödmjukhet. Ett särskilt tack går ut till alla studenter som ständigt motiverar mig att prestera bättre!

Lärare och studenter vid Handelshögskolan nominerade tillsammans ett 20tal olika lärare och lärarlag. Handelshögskolan i Umeå studentförening (HHUS) anordnade ett särskilt nomineringsevent och i samband med detta passade många studenter på att nominera lärare.

Årets prissumma är 20 000 kr och det utgörs av ett resestipendium som kan användas för konferensdeltagande, studiebesök eller motsvarande. Priset delas ut i samband med Handelshögskolans diplomering den 31 maj.