"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-18

”Här tänks det stora tankar”

NYHET Onsdagen den 18 maj besökte utbildningsminister Anna Ekström Umeå universitet för att träffa universitetsledningen. Hon mötte även representanter för Språkstudier - Samiska språk, Lärarhögskolan och Handelshögskolan samt gjorde besök på Kemiska institutionen, Bildmuseet och Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts).

Text: Jakob Mjöbring

– Jag uppskattar verkligen det här sammanhållna campus ni har vid Umeå universitet, helst en sådan här dag med sol och fullt av studenter, säger utbildningsminster Anna Ekström när vi får en pratstund i solen innan de ska gå in för en rundtur på Kemiska insitutionen.

– Man kan riktigt känna när man går mellan byggnaderna; att här tänks det stora tankar!

Förutom att möta och samtala med universitetsledningen träffade även ministern representanter för studentkårerna och säger att hon fick tuffa och bra frågor av dem. I dagsläget är det nästan omöjligt för en minister som besöker norra Sverige att inte också prata om den gröna omställningen och de stora investeringar som ska ske i norra Sverige de närmaste åren. Här menar ministern att Umeå universitet har en väldigt avgörande roll att spela, både som plats för forskning men också för att utbilda för de nya gröna jobben:

– Universtetens och forskningens roll i den gröna omställningen är ju helt avgörande, säger Anna Ekström.
– För oss i Sverige är det viktigt att vi är ledande i den här klimatomställningen och då är det ju här i Umeå och i områdena häromkring som en stor del av alla de här nya gröna jobben skapas. Det är ett av statsminister Magdalena Anderssons högt prioriterade områden som också genomsyrar allt vad jag gör.

Efter besöket på campus åkte ministern till Konstnärligt campus för en visning av Bildmuseet och en presentation av Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts).