"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-09 Uppdaterad: 2023-02-10, 14:52

Hedersbetygelse från kungahuset till Umeåprofessor

NYHET H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band tilldelas professor Bernt Eric Uhlin vid Umeå universitet för hans förtjänstfulla insatser för uppbyggnad av mikrobiologisk forskning. Ceremonin ägde rum förra veckan under högtidliga former med kungen och drottningen på Kungl. Slottet i Stockholm.

Text: Ingrid Söderbergh

Det är väsentligt för förnyelsen inom mikrobiologisk forskning att de unga nya gruppledarna, rekryterade i stark konkurrens, får goda resurser för att självständigt bedriva den forskning de vill satsa på

– Meddelandet om att jag tilldelas utmärkelsen kom som en fullständig överraskning och jag känner mig naturligtvis mycket hedrad, säger Bernt Eric Uhlin, senior professor på Institutionen för molekylärbiologi och forskningsledare inom Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, vid Umeå universitet.

Han fortsätter:

– Jag vill samtidigt framhålla att jag i min verksamhet inom mikrobiologisk forskning, både när det gäller inom min egen grupps forskningsprojekt och i min roll som prefekt, samordnare eller föreståndare, haft förmånen att arbeta framgångsrikt i team med många medarbetare och kollegor som således är delaktiga i denna utmärkelse.

42 år vid Umeå universitet

Bernt Eric Uhlin är uppvuxen i Jämtland-Härjedalen och 1969 flyttade han till Umeå för att påbörja universitetsstudier i kemi och mikrobiologi. Efter drygt sex års forskningsstudier i Danmark och USA återvände han 1981 till Umeå för att stanna. I dag har han varit Umeå universitet trogen i hela 42 år varav 30 år som professor, dels i medicinsk molekylärbiologi (1992-1995) och sedan i medicinsk mikrobiologi (1995 – nu). Han var prefekt och ledde Institutionen för mikrobiologi/molekylärbiologi under perioden 1988-2001.

Bernt Eric Uhlins insatser för uppbyggnad av mikrobiologisk forskning i Umeå är till stor del förknippade med hans verksamhet som föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR och The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS.

Interdisciplinär mikrobiologisk forskning

– Bildandet av UCMR-konsortiet i början av 2000-talet blev för oss en möjlighet att både beskriva den existerande mycket aktiva och framgångsrika mikrobiologiska forskning som pågick i Umeå sedan tidigare decennier och att vi inom en interdisciplinär och fakultetsövergripande liten grupp av forskare kunde samordna våra strävanden till nya samarbeten och ansöka om större externa anslag. Vi ville också verka för visionen som vi tidigt formulerade: ”Att etablera en världsledande och hållbar vetenskaplig miljö som främjar banbrytande biomedicinsk forskning inom molekylär infektionsmedicin vid Umeå universitet”.

År 2008 inrättades UCMR av rektor som ett virtuellt centrum vid universitetet och Bernt Eric Uhlin utsågs till föreståndare från starten i juli 2008 till och med december 2019, det vill säga under den tioåriga period när Vetenskapsrådet gav centret stöd som ett nationellt Linnaeus Centre of Excellence.

UCMR – som i dag innefattar över 60 forskargrupper vid tio institutioner och två fakulteter – har blivit ett både nationellt och internationellt uppmärksammat Centre of Excellence. Bland annat var UCMR tidigt ute med att identifiera nya strategier för att bekämpa problemen med antimikrobiell resistens. Molekylär infektionsforskning har blivit ett viktigt område för Umeå universitet med stark kompetens och framgångsrik forskning inom alla områden av infektioner, bakterier, virus, svampar och parasiter.

Även MIMS, där Bernt Eric Uhlin var föreståndare i drygt elva år (2007-2018) har sitt ursprung ur visionen för UCMR. Det ursprungliga UCMR-konsortiet stod bakom en ansökan från Umeå universitet som framgångsrikt blev utvalt av Vetenskapsrådet att etablera ett svenskt molekylärbiologiskt laboratorium ”ad modum EMBL”.  Bernt Eric Uhlins roll som föreståndare innefattade ansvar för de ansökningar om stöd från Vetenskapsrådet som huvudsakligen finansierade MIMS under tre femårsperioder (2007-2021).

– Partnerskapet med den europiska organisationen EMBL, som är ett internationellt flaggskepp för molekylärbiologisk forskning och avancerad utbildning inom livsvetenskaplig forskning, har varit mycket betydelsefullt för internationella rekryteringar till Umeå inom flera forskningsfält förutom mikrobiologi.

UCMR har även varit pådrivande i att ta fram finansiering av nya program för rekrytering av postdoktorer till gagn för många olika forskningsprojekt i Umeå. För att stimulera kontakter och samarbeten med kliniskt verksamma forskare initierades inom UCMR och MIMS en satsning på ”MIMS Clinical Research Fellows Programme” som kan ge stöd till unga forskningsaktiva läkare både vid universitetssjukhuset i Umeå och på andra sjukhus i landet.

Viktig utrustning för livsvetenskaplig forskning

En viktig del i ambitionen och visionen för UCMR och MIMS har varit att verka för en forskningsmiljö som erbjuder bästa möjliga infrastruktur för biomedicinsk forskning.

– Vi satsade särskilt på kemisk biologi i kombination med molekylärbiologiska och olika avancerade mikroskopimetoder. Efter initialt direkt stöd till lokala teknikplattformar, strategisk rekrytering av kompetenta nyckelpersoner och framgångsrika ansökningar om större anslagsmedel för utrustning från externa forskningsfinansiärer (främst Kempestiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet) samt i samarbete med Umeå Plant Science Centre, Kemiskt Biologiskt Centrum och Wallenberg centrum för molekylär medicin har detta resulterat i etablering av forskningsinfrastrukturer som erhållit finansiering och status som nationella resurser anknutna till SciLifeLab. 

Stöd till självständiga unga forskare

Vad har UCMR och MIMS betytt för mikrobiologisk forskning i Umeå? 

– Etableringen av UCMR och MIMS med långsiktig extern finansiering från Vetenskapsrådet och starkt stöd från dåvarande universitetsledning innebar att vi kunde rekrytera och stödja nya gruppledare, postdoktorer och doktorander inom mikrobiologisk forskning som under senaste decenniet framgångsrikt bidragit till visionens förverkligande med banbrytande och nydanande forskning. Det är väsentligt för förnyelsen inom mikrobiologisk forskning att de unga nya gruppledarna, rekryterade i stark konkurrens, får goda resurser för att självständigt bedriva den forskning de vill satsa på.

Bernt Eric Uhlin var också den som ansvarade för rekryteringen av MIMS första gruppledare Emmanuelle Charpentier. Det var under sin tid i Umeå som hon upptäckte mekanismen för gensaxen CRISPR-Cas9, vilket ledde till ett Nobelpris i kemi 2020.

– Det var naturligtvis oerhört lyckosamt för Umeå universitet!

Läs mer om medaljförläningen i pressmeddelanden från hovet

Medaljförlämningar 28 januari 2023

Kungen delade ut medaljer

Om Bernt Eric Uhlin:

Bernt Eric Uhlin föddes i Tännäs i Härjedalen och växte upp på Frösön där han gick i grundskolan innan han fortsatte med gymnasiestudier vid Wargentinskolan i Östersund.
Han startade sina studier vid Umeå universitet hösten 1969, först i kemi och (efter drygt 1,5 års avbrott bland annat för militärtjänst) fortsatte med studier i mikrobiologi fram till Fil. Kand. examen i början av 1974.
Han blev under våren 1974 antagen som doktorand vid Institutionen för mikrobiologi och bedrev doktorandstudier 1974-1978 (första året vid Umeå universitet och därefter vid Odense Universitet, Danmark, dit hans handledare flyttade som ny professor vid årsskiftet 1974/1975). Efter disputation i maj 1978 var han under tre år (1978-1981) postdoktor vid University of California, Berkeley i USA innan han återkom till Umeå universitet hösten 1981.
Prefekt vid Institutionen för mikrobiologi/molekylärbiologi under perioden 1988-2001.
Professor i medicinsk molekylärbiologi 1992-1995 och professor i medicinsk mikrobiologi 1995. Från 2017 är han professor senior.
Föreståndare för UCMR 2008-2019.
Föreståndare för MIMS 2007-2018.

För mer information, kontakta gärna: