"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: simon ohman jonsson inhousebyran

Bernt Eric Uhlin Lab

Profilområde Bakteriella fitnessmekanismer hos de mångsidiga patogena varianterna av Escherichia coli och den framväxande opportunistiska patogenen Acinetobacter baumannii.

Vår forskning syftar till att öka förståelsen om fitnessmekanismer hos de mångsidiga patogena varianterna av Escherichia coli och den framväxande opportunistiska patogenen Acinetobacter baumannii. Vi studerar molekylära mekanismer bakom uttryck och funktion hos gener och genprodukter som bidrar till bakteriell interaktion med värdmiljöer.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Hedersbetygelse från kungahuset till Umeåprofessor

Professor Bernt Eric Uhlin får medalj för förtjänstfulla insatser för uppbyggnad av mikrobiologisk forskning.

Så får antibiotikaresistent bakterie sin vidhäftningsförmåga

Infektionsforskare publicerar i Nature struktur och mekanism av fästande pilis hos bakterien A. baumannii.

Ny strukturell mekanism för membranmodifiering orsakad av proteinet MakA från Vibrio cholerae

En pH-inducerad strukturell mekanism för membranmodifiering orsakad av proteinet MakA har upptäckts.

Senast uppdaterad: 2023-06-21