"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-16

Hedersdoktor med engagemang för utsatta kvinnor och barn

NYHET Gudrun Nordborg jur.kand. och informationschef för Brottsoffermyndigheten, har för sina insatser som förmedlare av forskning om våld mot kvinnor och barn utsetts till hedersdoktor vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Gudrun Nordborg får utmärkelsen för sina enastående insatser och sitt engagemang för utsatta kvinnor och barn. Nordborg har haft en mycket central roll som kunskapsspridare av forskning om våld mot kvinnor och barn och har därigenom varit en viktig brygga mellan universitetsvärlden och det omgivande samhället. Nordborg är med sitt stora nätverk utanför akademin en viktig aktör för att sprida forskningen och på så sätt förbättra brottsoffers villkor och verka för förebyggande arbete. Hon har organiserat konferenser, temadagar och utbildningsprogram och också själv deltagit i vetenskapliga konferenser. Hon har skapat mötesplatser där forskare i dialog med representanter från det omgivande samhället kunnat formulera nya och angelägna problem som bör utforskas. Nordborg har också arbetat med kunskapsspridning till myndigheter och beslutsfattare i andra länder och föreläst vid internationella konferenser.

Under sin tid vid Umeå universitet var Gudrun Nordborg en pionjär, då hon under 1980-talet etablerade det som då kallades kvinnorätt som akademiskt ämne på universitetet. Hennes insatser i detta avseende omfattade både undervisning och forskning. Nordborg utvecklade och genomförde nya kurser och kursavsnitt om kvinnorätt både inom och utanför den dåvarande Rättsvetenskapliga institutionen. Hon var medförfattare till en av de första läroböckerna i kvinnorätt, Kvinnors rätt (1990). Gudrun Nordborg har även gjort betydelsefulla insatser för att utveckla kvinnorätten till det den är idag genom redaktörskap för antologier, bl.a. 13 kvinnoperspektiv på rätten (1995). Hon var också redaktör för den genusvetenskapliga antologin Makt & Kön - tretton bidrag till feministisk kunskap (1997). Dessutom har hon genom egen forskning lämnat viktiga bidrag när det gäller kritisk granskning av hur rätten uppmärksammar, osynliggör eller hanterar utsatta kvinnor och barn.
(Foto: Leif Milling)

Gudrun Nordborg promoveras vid universitets årshögtid i oktober 2010.

För mer information eller intervju, kontakta gärna: Gudrun Nordborg, 
tel. 070-340 91 05. För ytterligare information om utnämningen, kontakta:
Ann Öhman, föreståndare för Umeå centrum för genusstudier, 
tel. 090-786 9219.

Redaktör: Eva Stoianov