"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-28

Hedersdoktorer vid Samhällsvetenskaplig fakultet

NYHET Clara Mulder, professor i kulturgeograf från Nederländerna, och Michael Adams, professor i management från Storbritannien, har utsetts till 2019 års hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna fördjupa och utveckla samarbetet med dessa två framstående forskare inom det samhällsvetenskapliga området, och vi är därför glada över att de vill motta utmärkelsen, säger Ruth Mannelqvist, dekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Clara Mulder är professor i geografi vid universitetet i Groningen i Nederländerna, tidigare vid universitetet i Amsterdam. Hon är en internationellt ledande kulturgeograf och befolkningsforskare som gett banbrytande bidrag till den befolkningsgeografiska forskningen, om främst migration, lokala flyttningar och bostadskarriärer. Forskningen har haft stor betydelse för kunskapen om befolkningsförändringar och planering på lokal och regional nivå. Ett centralt tema har varit familjens roll i flyttningsprocessen.  Hon leder ERC programmet “Family ties that bind: A new view of internal migration, immobility and labour-market outcomes”. Hennes forskning har bland annat omfattat studier av flyttningar i samband med skilsmässor, hur lokala band till platsen påverkar familjers flyttningsmönster samt hur familjeband påverkar valet av bostadsort.

Clara Mulder har under många år samverkat med forskare och lärare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, både vid Institutionen för geografi, där hon också varit gästforskare, och vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) och på olika sätt främjat samarbetet mellan befolkningsforskare i Sverige och Nederländerna.

 

Michael Adams är professor i strategisk riskhantering och chef för Research Center in Strategic Risk vid University of Bath, England. Han har haft akademiska tjänster vid universiteten i Swansea, Glasgow, och Massey (Nya Zeeland), och även arbetat som revisor i både privat och offentlig sektor. Han har varit konsult för flera finansiella institut både i Storbritannien och utomlands och har använts som expertvittne vid rättegångar som rört försäkringar. Adams gärning för fakulteten handlar om brobyggande mellan ämnen och discipliner, och mellan Umeå och olika internationella forsknings- och undervisningsmiljöer. Adams engagemang för att forskningen ska vara till nytta för samhälle och näringsliv märks också som ett tydligt drag hos honom.

Michael Adams har sedan i början av 2000-talet arbetat nära Handelshögskolan och Enheten för ekonomisk historia med utveckling av forskning och forskarutbildning med inriktning mot finans- och försäkringsfrågor. Han har också visat på betydelsen av ekonomisk-historiska perspektiv och ansatser i försäkringsforskningen. Inom den historiska forskningen har Adams bidragit till att lyfta fram kvantitativa och ekonometriska ansatser baserade på ekonomisk teori inom studier av finansiell näringslivshistoria.

Hedersdoktorerna installeras vid Umeå universitets årshögtid i oktober.

För mer information om Clara Mulder; kontakta:

För mer information om Michael Adams, kontakta:

Helen Strömberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 54