"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-25

Historikern i skogen

NYHET Historikern Anna Sténs intervjuas i Forum Sveaskog, som är det statliga skogsägarbolaget Sveaskogs tidning, med anledning av hennes del som humanioraforskare i det stora forskningsprojektet Future Forests.

Anna Sténs

Ur artikeln: "Vad kan då en historiker tillföra skogsforskningen? Anna Sténs berättar om ett projekt på Västerbottens museum. Det var en studie kring den historiska markanvändningen i ett område där Länsstyrelsen ville bevara vissa växt- och djurarter, bland annat fågeln dubbelbeckasin.

Anna Sténs beskriver projektet, men tvekar vid växternas namn. Hon ursäktar och förklarar:

– Jag är ingen naturvetare. Men som historiker är jag bra på att studera gamla kartor och hitta dokumentation om hur mark har använts många hundra år bakåt i tiden. Det ger underlag till andra experter att utveckla metoder för att bevara växtlighet och djurliv idag, säger Anna Sténs.

Läs intervjun Historikern i skogensveaskog.se

Redaktör: Per Melander