"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-13

Hög kvalité på filosofiutbildning vid Umeå universitet

NYHET Kandidatutbildningen i filosofi vid Umeå universitet får betyget "Hög kvalité" i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Bland de senaste resultateten från UKÄ:s utvärderingar av svenska universitets- och högskoleutbildningar är det olika utbildningar inom filosofi som betygsatts.

Vid Umeå universitet har kandidatutbildningen i filosofi givits betyget "Hög kvalité".

Jonas Nilsson, studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och universitetslektor i filosofi, Umeå universitet, menar att betyget "Hög kvalitet" innebär att våra studenter har de kunskaper och färdigheter de ska ha enligt högskoleförordningen. 

Han berättar vidare att filosofiämnet i Umeå har de senaste åren genomfört två omfattande förändringar av utbildningen. Istället för att som tidigare ge specialinriktade utbildningar i teoretisk och praktisk filosofi ger man nu en bred utbildning i det mer generella ämnet filosofi. 

– Resultatet av utvärderingen visar att vi lyckats med utmaningen att kombinera breda kunskaper inom filosofi med krav på fördjupning och forskningsanknytning, säger Jonas Nilsson.

– Det som är kanske mest glädjande är att vår satsning på att bygga upp en komplett nätbaserad utbildning i filosofi, som är unik i Sverige, har lyckats. Även studenter som läser helt nätbaserade kurser uppnår de nationella examensmålen. 

Jonas Nilsson påpekar även att filosofiämnet i Umeå är starkt ifråga om forskning - lärare inom ämnet är framgångsrika både när det gäller att publicera sig i internationella vetenskapliga tidskrifter och att få externa forskningsmedel.

– Inom ämnet finns ett stort engagemang för utbildning, och alla lärare inom ämnet deltar i pedagogiska diskussioner och utvecklingsarbeten.

– Att våra studenters examensarbeten generellt når upp till de nationella examensmålen beror till stor del dels på att den undervisning vi ger är så nära kopplad till våra lärares forskning, dels på att våra lärare är engagerade och pedagogiskt medvetna. 

Kontaktuppgifter:

Jonas Nilsson, jonas.nilsson@philos.umu.se, tel. +46 90 786 99 90

Redaktör: Per Melander