"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-28

Hög kvalitet på kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen i socialt arbete

NYHET Institutionen för socialt arbete har av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fått hög kvalitet vid uppföljningen av den senaste utvärdering som UKÄ genomförde på följande examen; filosofie kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen i socialt arbete. Sedan tidigare har socionomexamen erhållit hög kvalitet, vilket innebär att institutionens samtliga examen har hög kvalitet.

Under det gångna året  har vi genomfört ett utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete som innebär att vi nu kan fortsätta utvecklingen av ett nytt master- och magisterprogram och ett nytt socionomprogram.

Institutionen vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som varit delaktiga i utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet under det gångna året.

Redaktör: Andre Tetting