"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-13

Hög utbildning och ledande jobb minskar självmordsrisk

NYHET Självmord är en av de vanligare dödsorsakerna i yrkesverksam ålder. Varje år har 10–15 procent av befolkningen i Sverige någon gång tankar på att ta sitt liv. En kunskapsöversikt där Umeå universitet har deltagit beskriver samband mellan arbetsmiljö och risken för självmord. Där framgår bland annat att personer med enkla jobb och låg utbildning är överrepresenterade.

– Att antalet självmord i Sverige har varit tämligen konstant under de senaste 20 åren och är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor, vet vi sedan tidigare. Liksom att det varierar mellan olika yrkesgrupper. Däremot är orsakerna till skillnaderna inte lika kända. Denna kunskapsöversikt ger en bild av det nuvarande kunskapsläget om eventuella samband mellan arbetsmiljö och risken för självmord, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Tillsammans med Bo Runeson, professor i psykiatri vid Karolinska institutet, presenterade Bengt Järvholm nyligen kunskapsöversikten som sammanställts av Allison Milner och Anthony D LaMontagne vid University of Melbourne respektive Deakin University i Victoria, Australien.

– I kunskapsöversikten framkommer det att självmord är vanligast bland personer med enkla jobb och låg utbildning. Genom att analysera studier från flera olika länder kunde man se att personer med enkla jobb hade mer än dubbelt så hög risk för självmord än personer med hög utbildning i kombination med arbetsledande uppgifter, säger Bengt Järvholm.

Den psykosociala arbetsmiljön, som stress och kränkande särbehandling, är några av de faktorer i arbetsmiljön som antas kunna ha samband med självmord. Attityder och könsroller i en yrkesgrupp kan också spela in.

I vissa delar av världen, bland annat i USA och Australien, finns olika arbetsplatsinriktade program för att förebygga självmord.

Ofta har dessa program tagits fram inom speciella yrkesgrupper eller på arbetsplatser där självmord varit vanligare än genomsnittet i befolkningen. Insatserna har riktats till anställda inom exempelvis militär, jordbruk, polis eller byggindustri. Programmet kan innehålla utbildning på arbetsplatser där syftet är att lära sig att stödja kollegor med ökad risk för självmord och hjälpa dem till att få rätt slags vård.

– Utvärderingar av enstaka förebyggande program tyder på att de kan vara framgångsrika. Men mer omfattande utvärderingar behöver göras innan man kan dra säkra slutsatser och vara helt säker på att de förebyggande insatserna ger önskad effekt, säger Bengt Järvholm.

Kunskapsöversikten är finansierad av AFA Försäkring.

 

För mer information, kontakta gärna