"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-31

Höga betyg till Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen för klinisk forskning

NYHET Vetenskapsrådet, VR, ger betyget god-hög kvalitet på två områden och mycket hög kvalitet på ett område till Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen för den kliniska forskningen som bedrivs här. Umeå är en av sju regioner i landet som omfattas av det så kallade ALF-avtalet om samverkan om läkarutbildning och klinisk forskning som VR nu har utvärderat.

Text: Ola Nilsson

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidrar till vår position som ledande i landet inom den kliniska forskningens förutsättningar, men även till alla som arbetat hårt och länge med den stora utvärderingsprocessen. Det visar sig nu vara mödan värt då resultaten även är kopplade till vår tilldelning av ALF-medel och det goda utfallet tryggar att vi inte förlorar vår ställning när det gäller finansiering av klinisk forskning, säger Patrik Danielson, dekan för Medicinska fakulteten.

Det är i kategorin forskningens förutsättningar som Umeå universitet tillsammans med Region Västerbotten och övriga Norra sjukvårdsregionen får högsta betyg, mycket hög kvalitet. Av landets sju så kallade ALF-regioner, det vill säga medicinsk fakultet med tillhörande universitetssjukvård, är det bara två, Umeå universitet/Region Västerbotten och Göteborgs universitet/Region Västra Götaland, som når denna nivå. I kategorierna den vetenskapliga produktionens kvalitet respektive forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta får Umeå universitet/Region Västerbotten betyget god-hög kvalitet, tillsammans med flertalet övriga regioner.

Hög kvalitet överlag

Det är andra gången som Vetenskapsrådet utvärderar forskningskvaliteten vid de lärosäten och de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Resultatet visar att den kliniska forskningen överlag håller hög kvalitet i Sverige och att det har skett en positiv utveckling sedan den förra utvärderingen för fem år sedan.

Umeå universitet tillsammans med Norra sjukvårdsregionen försvarar i årets utvärdering sin position från den förra omgången och landar alltså på samma betyg som då i de tre kategorierna. Utvärderingen är gjord med hjälp av tre expertpaneler med internationella forskare som har bedömt en rad parametrar, bland annat kvaliteten på de vetenskapliga studier som producerats inom regionerna. Några studier från Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen som får beröm av bedömarna, gäller randomiserade kontrollerade studier av asymtomatisk aterosklerotisk sjukdom, urininkontinens och amyloidos.

Expertpanel lyfter

Den av expertpanelerna som tilldelade Umeå universitet/Region Västerbotten högsta betyg, lyfter bland annat fram universitetets och regionens unika modell för karriärprogram med kliniskt kombinerade anställningar inom forskning. ”Karriärprogrammet har fungerat bra och har säkerställt att kliniska forskare och lärare finns tillgängliga på lång sikt, vilket kan förklara varför många forskare stannar kvar i ALF-regionen efter att ha fått en tjänst inom karriärprogrammet”, konstaterar panelen. ”Programmet har också fått nationell uppmärksamhet /…/ och rekommendationer till andra svenska universitetet att följa modellen utvecklad i Umeå.”

– Jag vill verkligen understryka betydelsen av det goda och nära samarbetet mellan Umeå universitet och Region Västerbotten i att bland annat utveckla det nationellt ledande systemet för karriärvägar för kliniska forskare samt också allt arbete som lagts ned i att utveckla de framstående infrastrukturer som framhävs i rapporten. Samarbetet med övriga tre regioner i Norra sjukvårdsregionen är förstås också avgörande för vår framgång, inte minst utifrån våra geografiska utmaningar, säger Patrik Danielson.

– Nu ska vi analysera utfallet och sätta det i relation till övriga landet, och hur vi kan utvecklas under kommande fyraårsperiod, så att vi behåller vår ställning och kanske till och med kan förbättra oss ytterligare, säger Anders Behndig, vicedekan vid Medicinska fakulteten som lett universitetets del i arbetet.

Till rapporten på Vetenskapsrådets webb

Om ALF

ALF är en förkortning för avtal om läkarutbildning och forskning. Avtalet är tecknat mellan staten och sju regioner. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling och samarbeta inom klinisk forskning och läkarutbildning. ALF-avtalet reglerar bland annat hur mycket statliga medel regionerna ska få för att medverka i utbildning av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården.

Kontakt

Anders Behndig
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 48