Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-07

Högsta betyg till biomedicinprogrammet

NYHET Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet är landets bästa kandidatprogram i biomedicin. Även magister- och masterexamina i biomedicin har fått omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Av landets 21 utbildningar inom biomedicin eller angränsande områden är det endast Umeå universitet som får mycket hög kvalitet för alla tre examina. Av totalt sju examina på kandidatnivå var det bara Umeå som fick mycket hög kvalitet.

– Vi är mycket glad och stolta! Vi har jobbat med kvalitet konsekvent och under en längre tid och det här är ett välkommet kvitto på att vi har gjort ett bra arbete, säger Anna Arnqvist, ordförande i programrådet för biomedicinprogrammet.

Masterutbildningen får mycket hög kvalitet på alla sex utvärderade delmål. För magisterutbildningen får fem av sex delmål mycket hög kvalitet och för kandidatutbildningen tre av fem delmål.

– De flesta lärare är aktiva forskare vilket innebär hög nivå av ämneskompetensen vid både biomedicinprogrammet och masterprogrammet i biomedicin. Lärarna är intresserade av pedagogiskt utvecklingsarbete och deltar aktivt med att förbättra och införa nya moment i undervisning och examinationer, säger Ulrich von Pawel-Rammingen, som är programansvarig.

Biomedicin handlar om människokroppens grundläggande biologiska mekanismer som förklarar hur kroppens celler och vävnader fungerar och varför det ibland blir fel och sjukdom uppstår. Biomedicinprogrammen har stort vetenskapligt fokus och är till stor del forskarförberedande. Sex institutioner vid Umeå universitet är engagerade i programmens undervisning.

Läs mer:
Biomedicinprogrammet, 180 hpMasterprogrammet i biomedicin, 120 hp

För ytterligare information, kontakta gärna:Anna Arnqvist, ordförande i programrådet för biomedicinprogrammetTelefon: 070-636 99 83
E-post: anna.arnqvist@umu.se

Ulrich von Pawel-Rammingen, programansvarigTelefon: 090-785 08 08
E-post: ulrich.von-pawel@molbiol.umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz