"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-29

Högsta betyg till två civilingenjörs-utbildningar vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitets civilingenjörsutbildningar i teknisk fysik och i interaktion och design får högsta betyg av Universitetskanslersämbetet. Flertalet övriga utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap håller hög kvalitet i utvärderingen. För fem utbildningar väntar uppföljning inom ett år.

– Umeå universitets civilingenjörsutbildning i teknisk fysik är den enda av landets sju utbildningar som får det allra högsta omdömet. Vår civilingenjörsutbildning i interaktion och design är unik i landet och det känns väldigt glädjande att den också får toppbetyg, säger Staffan Andersson, prodekan vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
Av Sveriges 78 granskade civilingenjörsutbildningar är det 19 som får omdömet mycket hög kvalitet, två av dem finns alltså vid Umeå universitet.

Universitetskanslersämbetet har totalt utvärderat drygt 360 utbildningar i ingenjörs- och teknikvetenskap vid 24 av landets universitet och högskolor.
– Huvuddelen av de granskade utbildningarna vid vår fakultet är yrkesutbildningar av högskole- och civilingenjörer, säger Staffan Andersson. Av dessa får sex av nio betyget hög eller mycket hög kvalitet. Vår erfarenhet är också att studenterna är nöjda med sina utbildningar.

Sex av de granskade utbildningarna inom ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet får omdömet hög kvalitet. Dessa är de treåriga högskoleingenjörsutbildningarna i byggteknik och energiteknik, civilingenjörsutbildningarna i teknik datavetenskap och bioteknik, samt masterprogrammen i datavetenskap och beräkningsteknik.

108 av landets granskade utbildningar – en tredjedel – bedöms ha bristande kvalitet. Vid Umeå universitet har fem utbildningar fått bristande kvalitet. Det gäller kandidatprogrammet i datavetenskap, högskoleingenjörsutbildningen i elektronik- och datorteknik, högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik, civilingenjörsutbildningen i energiteknik och utbildningen på masternivå i elektronik.
– Vi kommer omedelbart att påbörja arbetet med att analysera bristerna för att kunna vidta åtgärder direkt inför nästa hösttermin, säger Staffan Andersson. En del av de program som konstaterats ha brister har få studenter och utvärderingen baseras därför på ett litet antal examensarbeten, vilket understryker behovet av en noggrann analys.

När en utbildning får omdömet bristande kvalitet har lärosätet ett år på sig att avhjälpa bristerna. Universitetskanslersämbetet gör en uppföljning och kan därefter dra tillbaka sitt ifrågasättande av examensrätten.Läs pressmeddelandet från Universitetskanslersämbetet

För mer information, kontakta gärna:

Staffan Andersson, prodekan, teknisk-naturvetenskapliga fakultetenTelefon: 072–541 14 33
E-post: staffan.andersson@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman