Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 23 jun, 2016

Högt betyg för Umeå universitets samverkan

NYHET Umeå universitet fick omdömet ”Mycket god” i Vinnovas utvärdering av prestation och kvalitet i samverkan. Det innebär att Umeå universitet hamnar på sjunde plats bland de 26 lärosäten som utvärderades. Förutom det höga omdömet tilldelas universitet 2,6 miljoner kronor av de totalt 60 miljoner som fördelas i utvärderingen.

– Det är ett gott betyg och en bekräftelse på att vårt samverkansarbete har nått långt, säger Agneta Marell, vice rektor för samverkan och innovation.

Regeringen gav 2013 Vinnova i uppdrag att ta fram en modell för att värdera lärosätenas kvalitet och prestation i samverkan. Modellen har nu testats i form av två pilotomgångar. I den andra pilotomgången, som nu har avslutats, har lärosätena beskrivit 5–10 exempel på samverkansaktiviteter. För de utvalda samverkansaktiviteterna har minst en extern samarbetspartner besvarat en enkät och en bedömningspanel har intervjuat representanter för varje lärosäte.

I samråd med fakulteterna valde Umeå universitet att exempelvis lyfta fram Företagsforskarskolan, Sliperiet, Bildmuseet, det Europeiska CBRNE-centret samt universitetets läkarutbildning på fyra studieorter.

Bedömningspanelen berömmer särskilt Umeå universitets systematiska arbete med och de nyskapande inslagen av samverkan i undervisningen, i synnerhet kring läkarutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen. Enligt bedömarna förmedlar Umeå universitet tydligt hur resultaten av samverkan bidrar till kvalitet i forskning och utbildning, men också hur resultaten skapar värde för såväl universitetets samverkanspartner som samhället i stort. Samtidigt uppmuntras Umeå universitet att i än högre grad arbeta med uppföljning av samverkan.

Läs Vinnovas pressmeddelande

För mer information, vänligen kontakta:

Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovationTelefon: 090-786 69 66
E-post: agneta.marell@umu.se

Redaktör: Anna Lawrence