"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-19

Högtidligt när studentkåren delade ut priser

NYHET Ann-Louise Silfver, vice dekan Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare på Humanistiska fakulteten är två av pristagarna vid studentkårens ceremoni i tisdags där Norrskensordern, Lauramedaljen och hedersmedlemsskapet delades ut.

Norrskensorden är Umeå Studenkårs högsta pris som kan tilldelas en person som inte är eller har varit medlem i Umeå Studentkår. Den tilldelas för "bedrifter som märkbart främjat kårens studiesociala eller studentfackliga verksamhet".

De får Norrskensorderns pris i år

Ann-Louise Silfver, vice dekan Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ann-Catrine Eriksson,  utbildningsledare på Humanistiska fakulteten
Motivering: Ann-Louise Silfver och Ann-Catrine Eriksson inledde under hösten ett initiativ med podcasten norra skenet som ämnar att underlätta för studenterna i deras universitetsupplevelse. Båda har också under många år varit mycket uppskattade allierade i Studenkårens arbete på sina respektive fakulteter. De har både som individer och som team varit ovärderliga i nya heltidsarvoderades överlämningar samt mycket engagerade talare vid kårens studentrepresentantutbildning.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet
Motivering: Hans har sedan han tillträdde som Rektor 1 juli 2016 arbetat för att studenternas röst ska stärkas. Under hans regi så infördes studentkårsskrivelsen som permanent aktivitet i universitetets kvalitetssäkringssystem. Hans har alltid värnat om att studentrepresentanterna ska höras och känna att de har en jämlik plats vid bordet. Han är dessutom alltid villig att sätta sig och diskutera studentkårernas förslag och synpunkter.

Malin Larsson, kanslichef Lärarhögskolan
Motivering: För det arbete hon gjort och gör med att stötta UmePedagogerna — UmPe och alla Lärarhögskolans studenter. Hon är mån om att studenters röster ska bli hörda och uppmärksammade i alla frågor som rör utbildning och studenters arbetsmiljö på universitetet, och visar på alla sätt att hon vill vara med och hjälpa utvecklingen av den studiesociala miljön såväl som den studentfackliga verksamheten vid Umeå universitet.

Hedersmedlemskap

Hedersmedlemskap tilldelas individer som, utan att ha varit medlem i Umeå Studentkår, i hög grad främjat studentinflytande och Umeå studentkårs verksamhet. I år går hedersmedlemsskapet till:

Catarina Gammelgård
Motivering: För sitt initiativdrivna och framgångsrika arbete med att knyta samman studenter och det lokala näringslivet på ett inbjudande och relationsbyggande sätt. Catarina har under de senaste tre åren drivit projektet "Studenter möter arbetslivet" med syftet att skapa mötesplatser mellan universitetets studenter och länets arbetsgivare för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Västerbotten. Hon har i detta arbete varit en återkommande kontakt med studentkårerna

Oscar Crossby
Motivering: Oscar arbetar som personlig assistent till Kårens IT ansvarige Örjan Andersson. Han har sen Örjan anlände till arbetsplatsen genomfört flera uppgifter som varit otroligt värdefulla.

Lauramedaljen

Lauramedaljen är den högsta förtjänsten som Umeå studentkår kan dela ut och tilldelas de medlemmar eller tidigare medlemmar i Umeå Studentkår som genom personligt arbete under medlemskapet gjort Umeå Studentkår avsevärda tjänster.

I år tilldelas Lauramedaljen till Matilda Andersson som under de två senaste åren har varit aktiv inom den Humanistiska Sektionen samt Gustav Ringius som satt som kårens första ordförande och spelade en viktig roll i att kåren etablerades.