"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-24

Hot mot fred och stabilitet diskuteras på Pax Nordica

NYHET Frågan om huruvida det är meningsfullt för små stater att ha en egen säkerhetsstrategi tycks vara mer brännande än någonsin. Pax Nordica har därför i år temat ”Finns det några hot mot fred och stabilitet i norra Europa?”. Seminariet äger rum den 27 februari och är öppet för alla intresserade.

Även om den ekonomiska krisen i EU är långtifrån över, har länderna i norra Europa kommit förhållandevis lindrigt undan. Framförallt råder fortfarande social stabilitet och relativt välstånd.
– Men vi lever i en brytningstid. Globalt präglas de internationella relationerna av spänningar. Det är brist på råvaror och det pågår bland annat en kamp om olje- och mineralfyndigheter i Arktis. Dessutom sker befolkningsförflyttningar i stor skala, men inte för att människor vill det utan som ett resultat av krig och förföljelse. Informationen är inte heller fri, säger Niklas Eklund, docent vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

På seminariet ställs frågan om vilka konsekvenser den här utvecklingen ha för Sverige och norra Europa.

Arrangörer av Pax Nordica är: Umeå universitet, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten och Umeå kommun i samarbete med FOI och National Conference in Peace and Conflict Research.

Läs mer om Pax Nordica

Plats: Humanisthuset, hörsal G
Tid: kl. 13.00-17.00

Program den 27 februari

13.00-13.10 Öppning av Pax Nordica 2014, Professor Peter Sköld, Arktiskt centrum vid Umeå universitet

13.10-13.35 Threats to security and stability in northern Europe, Litauens ambassadör, Eitvydas Bajaraunas

13.40-14.05 Kan R2P hota FN:s roll i världen? Folkrättsjurist Agneta Johansson, Deputy Director ILAC

14.10-14.35 Hotar kampen om strategiska resurser i Arktis stabiliteten i norra Europa? Överste Knut-Olav Drivenes, Försvarshögskolan

14.35-14.55 Paus med fika

14.55-15.20 Stabilitetens politiska kostnader, Professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet

15.25-15.50 Kan avsaknaden av svensk försvarsstrategi utgöra en destabiliserande faktor för omvärlden? Professor Jan Ångström, Försvarshögskolan

15.55-16.20 Hot och sårbarhet i en gränslös tid, Stefan Joneland, biträdande enhetschef, Säkerhetspolisen Enhet Norr

16.30-17.00 Paneldiskussion.
Moderator Docent Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

För mer information kontakta gärna:

Niklas Eklund, docent i statsvetenskap, Umeå universitet
E-post: niklas.eklund@pol.umu.se
Tel: 090-786 61 72

Redaktör: Karin Wikman