Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-10

Humanistiska fakultetens första e-tidsskrift

NYHET I samband med historikermötet i Stockholm för några veckor sedan lanserades Nordic Journal of Educational History, NJEDH. NJEDH är en nystartad, peer review-granskad, utbildningshistorisk e-tidskrift.

Syftet med tidskriften är att ge utbildningshistorisk forskning med särskild relevans för det nordiska geografiska området en egen publikationskanal för spridning av forskningsresultat och upplysningar av vetenskaplig karaktär.

NJEDH är Umeå universitetets första tidskrift som ges ut via Open Journal Systems (OJS). OJS är ett publicerings- och arbetsflödesverktyg för tidskrifter där Open access-tanken är central. Umeå universitetsbibliotek står för drift och support av programvaran.

Två av de som står bakom tidsskriften är forskarna Björn Norlin, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och David Sjögren, historiska institution, Uppsala universitet.

De berättar att bakgrunden till tidskriften är det allt starkare vetenskapliga utbyte inom nordisk utbildningshistorisk forskning som etablerats det senaste decenniet. NJEDH är ett försök att ytterligare stärka detta utbyte genom att ge det en kompletterande infrastruktur.

Björn Norlin

– Många av de befintliga kanalerna för spridandet av forskningsresultat och för vetenskaplig dialog i allmänhet har hittills varit tämligen nationellt inriktade eller knutna till specifika discipliner. Detta har i sin tur verkat hämmande för ett tvärvetenskapligt forskningsområde som utbildningshistoria.

– Alternativet har exempelvis varit att publicera alster i brittiska eller amerikanska tidskrifter, men detta har inneburit att många frågor av relevans för att förstå historiska processer specifikt knutna till utbildning i det nordiska området hamnat lite i skymundan.

– Det finns kort sagt vetenskapliga frågeställningar kopplade till nordisk utbildningshistoria som både förtjänar och tjänar på att få ett samlande forum.

Att NJEDH skulle ges ut som e-tidskrift bestämdes ganska snabbt. En av fördelarna med att ge ut den digitalt och via OJS är att en mer sammanhållen och kontrollerad publiceringsprocess kan uppnås, där åtminstone vissa moment i flödet förenklas.

Till det kommer vissa ekonomiska fördelar eftersom tryckkostnader och distributionskostnader minskar. Den stora vinsten är dock den hjälp med distribuering och digitalt tillgängliggörande som valet av e-publicering och Open access innebär.

Samtidigt har NJEDH ett slags hybridform på så sätt att den ges ut i nummer. De har även planer på att ge ut ett papperstryck på årsbasis.

Kan detta vara en väg att gå när det gäller vetenskapliga tidskrifter inom humaniora, med tanke på de nedskurna anslagen, etc. det vill säga, blir det billigare, enklare?

– Det är i princip samma slags redaktörsarbete i botten när det gäller att färdigställa artikelmanus till digitala publiceringar som till papperstryck, så om e-tidskrifter är mer kostnadseffektiva lösningar vad gäller detta led är det i sådana fall en högst marginell besparing.

– Det man slipper är dock mellanhänder när det gäller tryckning och distribution. Men vad det innebär för kostnaderna är nog väldigt individuellt för olika tidskrifter.

Det vill samtidigt påpeka att de i första hand ser denna typ av e-tidskrift som komplement till de befintliga ämnestidskrifterna. Deras fortsatta existens och välmående är avgörande för vetenskaplig dialog inom exempelvis ämnen som historia och idéhistoria.

Vad innebär att tidskriften är en OJS?

– Open Journal Systems är ett publicerings- och arbetsflödesverktyg för e-tidskrifter där Open access-tanken är central. Allt vi publicerar tillgängliggörs direkt och utan kostnader för läsare.

NJEDH har startats upp i ett samarbete mellan forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet, forskare vid Historiska institutionen, Uppsala universitet och Umeå universitetsbibliotek. I framtiden kommer dock redaktörskapet att vara flexibelt och flytta mellan olika lärosäten och forskningsmiljöer. Den tekniska och administrativa hemvisten kommer emellertid att finnas kvar i Umeå.

Hur har responsen på tidskriften varit hittills?

– Det är först nu i samband med att det första numret publiceras som vi börjar göra reklam för tidskriften offentligt. Samtidigt har vi under hela uppstarten känt att vi haft ett brett stöd för själva konceptet, och trots att lanseringsprocessen hittills varit lågmäld har vi redan fått in ett omfattande flöde av artikelmanus. Den respons vi har fått i samband med själva lanseringen har hittills varit odelat positiv.

– Tidskriften har vidare ett Editorial board där några av Nordens och Europas mest välrenommerade utbildningshistoriker och tidskriftredaktörer ingår. Vi vill gärna betrakta det som ytterligare en indikator på att själva grundidén med tidskriften framstår som relevant.

Båda är medvetna om att det är nu det verkliga arbetet med att förankra tidskriften i forskarsamhället börjar, genom att se till att den vetenskapliga kvalitén upprätthålls och ytterligare förstärks.

Läs mer om tidskriften och publiceringsprocessen

Redaktör: Per Melander