Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Publicerad: 19 feb, 2019

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2019

NYHET Jenny Eklöf, universitetslektor och docent vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2019 på 30 000 kr.

Text: Per Melander

Motivering: för att med nyfikenhet, uthållighet och smittande entusiasm ha ägnat sig åt pedagogisk utveckling och pedagogiskt förnyelsearbete, samt för att ha tagit flertalet institutionsöverskridande initiativ kring mötesplatser och projekt rörande utbildning och högskolepedagogik vid humanistisk fakultet.

Jenny Eklöf är docent i idehistoria med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier, samt utnämnd meriterad lärare 2016. Hon har varit Institutionen för ide- och samhällsstudiers studierektor med pedagogiskt ansvar mellan åren 2016 och 2018. Hon har beviljats Punktumanslag 2015 och 2018 för projekt kopplade till pedagogiskt förnyelsearbete, främst rörande olika varianter av e-lärande.

Jenny Eklöf har genom att verka i ett ämne och på en institution med hög andel distansundervisning på nätet idogt arbetat med att utveckla nätpedagogik. Hon har även kommunicerat sina erfarenheter inom de egna lärarlagen, men också institutionsöverskridande genom presentationer, pedagogiska seminarier och lärarstödsmaterial. Hon har dessutom medverkat vid pedagogiska konferenser och publicerat artiklar för att förmedla nytänkande undervisningsstrategier och kursupplägg.

Distansstudenter är en grupp som lätt "glöms bort" i olika sammanhang där utbildningsfrågor diskuteras, varför Jenny Eklöfs engagemang för denna grupp är oerhört viktigt. Detta engagemang har exempelvis resulterat i specialdesignade nybörjarenkäter för nätstuderande, i projekt som samordnar och tillgängliggör utbildningsstöd till distansstudenter genom en öppen webbsida, Studera på nät, och, slutligen, i den nyligen startade öppna plattformen Umanista för kompetensutveckling av lärare som vill ta del av och dela med sig av kunskaper, perspektiv och erfarenheter av nätundervisning.

Läs mer om tidigare pedagogiska pristagare vid humanistiska fakulteten