"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-02

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2021

NYHET Han utnämndes till meriterad lärare vid Umeå universitet 2018. Är en kunnig lärare, främst inom 1900-talets historia, och uppvisar stort intresse för studenternas lärande. Jacob Stridsman, universitetslektor vid Institutionen för ide- och samhällsstudier, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2021 på 30 000 kr.

Text: Per Melander

Jacob Stridsman får priset för sitt mångsidiga pedagogiska kunnande, för sitt stora engagemang för utbildning och för sitt pedagogiska ledarskap som ser till både studenters och kollegors bästa.

Jacob Stridsman är universitetslektor i historia vid institutionen för ide- och samhällsstudier. Efter gymnasielärarutbildning i historia och arbete i skolan disputerade Stridsman 2008 på avhandlingen Sverige och Koreakriget: en studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953.

Han utnämndes till meriterad lärare vid Umeå universitet 2018. Jacob Stridsman är en kunnig lärare, främst inom 1900-talets historia Han uppvisar stort intresse för studenternas lärande, vilket bland annat visar sig i att han under olika examinationsformer ägnar mycket tid till att ge individuell återkoppling i form av motiveringar och förbättringsförslag.

Lyhördhet och flexibilitet

Med noggrannhet, energi, lojalitet och omtanke leder Stridsman utvecklingen av grund utbildningen i historia, samt i huvudområdets delar i lärarutbildningen. Han visar stor lyhördhet och flexibilitet i förändringsarbete, vilket blev tydligt i samband med omställningen av utbildning på grund av Covid-19.

Hans kurser kännetecknas av god planering och struktur med väl genomarbetade och tydliga instruktioner. Studenter och kollegor hyser stor respekt för Jacob Stridsmans pedagogiska skicklighet.

Priset kommer att uppmärksammas i samband med högtiden 4-5 februari 2022, då diplom kommer att delas ut.

Läs mer om tidigare mottagare av humanistiska fakultetens pedagogiska pris