"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-28

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2022

NYHET Van Leavenworth, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2022 på 30 000 kr.

Text: Per Melander

Motivering

Van Leavenworth får priset för skicklighet i sin lärargärning, där han med breda ämneskunskaper, spetskompetenser inom forskning, samt välgrundade pedagogiska tankar och praktiker utgör en källa till inspiration för såväl studenter som kollegor.

Erkänt bra på att se och bemöta

Van Leavenworth undervisar på alla nivåer i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande. I sin forskning har han bland annat ägnat sig åt gotisk litteratur och TV-serien Battlestar Galactica.

Han är också biträdande studierektor med pedagogiskt ansvar för huvudområdet engelska. Van Leavenworth är erkänt bra på att se och bemöta studenter som individer, samtidigt som han leder dem som en grupp.

Likabehandling kommer naturligt för honom och studenter upplever honom som kunnig, professionell och personlig, vilket är omdömen som återkommer i kursvärderingar där han alltid får höga betyg.

Positiva kursvärderingar

Kursvärderingarna visar även att studenterna inte bara värdesätter den förbättring av deras egna kunskaper och förmågor som momentet eller kursen genererat, utan att de också hyllar den förebild Leavenworth utgör med sitt omsorgsfulla arbete.

Det formativa och processinriktade arbetet i kurserna nämns som ett ideal som studenter kan ta med sig i sina framtida karriärer. Hans professionalism, iderikedom, omtänksamma kollegialitet och goda ordningssinne gör honom också till en mycket uppskattad och respekterad pedagogisk ledare

Priset kommer att uppmärksammas i samband med den akademiska högtiden 13-14 maj 2022, då diplom kommer att delas ut.