"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-29

Humlab går den extra milen

NYHET Under tiden som campus hållit stängt och all undervisning, disputationer och möten börjat hållas online, har Humlab vid den humanistiska fakulteten, tagit på sig en av ledartröjorna i arbetet med att få allt att fungera så smidigt som möjligt.

Text: Per Melander

De flesta har inte lärt sig att använda en lärplattform i sin fulla potential, det finns så mycket som går att göra, som verkligen underlättar en lärares arbete.

Från en dag till annan har det varit många som fått ställa om sitt arbete. Det mesta har under tiden för pandemin handlat om olika online-lösningar. Satish Patel, IKT-Coach på Humlab, berättar hur han i sina kontakter med studenter och kollegor i första hand har hjälpt till med att komma igång med användandet av webbverktyget Zoom. Han menar att det varit ganska lätt i och med att alla har varit tvungna att lära sig hur det fungerar.

– Många lärare har varit överraskade över hur lätt det varit att arbeta med studenterna online. Det har även varit en hel del frågor kring hur man ska kunna examinera digitalt på ett säkert sätt. Här gäller det till exempel att kanske formulera om sina frågor, så att de inte enkelt går att googla fram svaren, säger Satish Patel och fortsätter:

– Vissa lärare har velat spela in sina studenter i Zoom medan de gör sin tenta till exempel. Men det är ingen bra lösning. Det finns andra och bättre sätt. Det här visar hur hela situationen vi är i nu, tvingar fram en pedagogisk utveckling som jag hoppas håller i sig när vi är tillbaka på campus igen, en utveckling som handlar om flexibilitet.

Positiva reaktioner och kollegors glädje

Jim Robertsson, IT-ansvarig på Humlab, menar att sedan campus stängde ned har det mesta av jobbet fungerat online. Och genom att Humlab inte har någon undervisning så har de kunnat hjälpa andra med vad de kan.

– Jag och vi på Humlab har jobbat med Zoom och distansfrågor sedan länge, så det har varit naturligt för oss att göra detta. Men det gick från lågt tryck till max tryck i förfrågningar, så det har varit det tuffaste, säger Jim Robertsson och tillägger:

– Det vart så tomt och öde här på jobbet… men skämt åsido så har jag upptäckt att man måste planera sin kommunikation mer nu och tänka på att informera alla lite extra, vilket man gjorde mer naturligt på rasterna och i korridorerna förut.

Att undervisa i realtid är lite överskattat, visst, lärare behöver träffa sina studenter emellanåt, men vid de tillfällena tycker jag läraren ska vara tyst och istället låta studenterna komma till tals.

Båda vittnar om hur de mötts av positiva reaktioner och kollegors glädje när de snabbt har kunnat vara till hjälp. Satish Patel säger att han de senaste veckorna jobbat många övertidstimmar för att kunna tillgodose behovet och att man också haft ett bra samarbete med UPL, Universitetspedagogik och lärandestöd.

Vilket han ser som en fördel nu när Canvas ska introduceras. Både han själv och Jon Svensson, IT-pedagog på Humlab, är Canvas-coacher och kommer därför att även i fortsättningen ha kontakt med alla berörda på institutionerna om den sjösättningen.

Att låta studenterna ta mer ansvar

Vilka lärdomar kan man då dra för framtiden? Jim Robertsson säger att det alltid är en bra idé att testa nya plattformar och tekniker så tidigt som möjligt, för att ha lite koll på vad som finns och förstå hur de fungerar. Satish Patel menar att det viktigaste är att vi hela tiden fortsätter och tänker flexibilitet, både på campus- och distanskurser.

– Många lärare är beroende av att möta sina studenter vid samma tid och på samma plats. Men nu har vi ju möjligheter att möta studenter på samma tid fast på olika platser. Till exempel via Zoom, en student som har ett obligatoriskt seminarium, men är lite sjuk, eller hemma med sjuka barn, kan ju ändå vara med online tillsammans med de andra som är på campus. Läraren behöver i de fallen inte ordna ytterligare ett seminarium, säger Satish Patel och tillägger:

– Att undervisa i realtid är lite överskattat, visst, lärare behöver träffa sina studenter emellanåt, men vid de tillfällena tycker jag läraren ska vara tyst och istället låta studenterna komma till tals. Det är studenterna som ska analysera, diskutera och motivera.

– Det här kan man åstadkomma genom att läraren spelar in sin föreläsning, gör den tillgänglig, lägger in frågor i föreläsningen, som studenterna sedan måste diskutera när man ses. Och att man kan bara ha tillgång till dessa frågor om man tagit del av föreläsningen.

Satish Patel menar att detta är ett sätt att tänka mer flexibelt som även kan fungera framgent. En annan sak som han hoppas på är att behovet för salstentor ska bli mindre.

– Tentor kan bli mindre omfattande och utformas på andra sätt, man måste inte ha salstentor för att hålla en bra nivå på säkerheten, i vissa ämnen kan det behövas så klart, men inte i alla.

Det finns mycket att göra

Jim Robertsson säger de har ökat sitt stöd till andra enheter och institutioner på humfak än vad som brukar vara vanligt annars:

– Vi har som sagt tidigt jobbat med de nya plattformarna och försökt sprida information till de som önskat. Men nu vill ju så väldigt många fler ta del av det vi kan, så vi gör så gott vi kan för att möta de behov folk har. Det känns som att vi är till god hjälp för alla de som frågar, säger Jim Robertsson.

Satish Patel betonar det som Jim Robertsson är inne på, även om Humlab främst är en forskningsanknuten verksamhet, så tillhandahåller man ju även digitalt pedagogiskt stöd till de personer som behöver det:

– Vi kan hjälpa till med allt ifrån att göra en podcast, till att göra en föreläsning, en digital tenta, mötas online, skapa en webbsida, skapa en portfolio och kanske framförallt: att visa på hur mycket det går att göra med en lärplattform. De flesta har inte lärt sig att använda en lärplattform i sin fulla potential, det finns så mycket som går att göra, som verkligen underlättar en lärares arbete.

– Det kan alltid uppstå oförutsedda situationer. Det kanske kommer en ny pandemi eller andra kriser eller man kanske blir sjuk. Därför är det bra att tänka flexibelt, att det digitala inte bara handlar om distanskurser, utan alla kurser, både på campus och på distans, avslutar Satish Patel.

Se när Satish Patel och Jim Robertsson riggar för en online disputation

Läs mer om Humlab