"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-10

Hur skrivande påverkas av sociala och ekonomiska aktörer

NYHET Deborah Brandt, filosofie hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten 2013, är en av föreläsarna vid årshögtiden och en av forskarna i forskarnätverket Vardagligt skriftbruk vid Institutionen för språkstudier.

Deborah Brandt, född 1951 i Vineland, New Jersey, är professor emerita i engelska vid University of Wisconsin-Madison, USA. I den prisbelönta boken Literacy in American Lives (2001) undersöker hon med etnografisk metod hur amerikanska medborgare födda mellan 1895 och 1985 har erövrat skriftkompetens. Hon visar att människors erfarenheter av literacy har genomgått stora förändringar under 1900-talet, ett århundrade som inramas av två skriftteknologiska revolutioner: spridningen av allmän läskunnighet respektive uppkomsten av aktiva skribenter. Förändringarna i människornas skriftpraktiker kopplas genomgående till tekniska och ekonomiska förändringar.

Ett av Deborah Brandts mest kända bidrag till forskningsfältet är begreppet sponsors of literacy, skriftbrukssponsorer, det vill säga sociala och ekonomiska aktörer som främjar, utvecklar, begränsar och använder människors skriftkompetens.

I sin forskning om det vardagliga skriftbruket har Deborah Brandt undersökt hur skriftbrukssponsorer påverkar hur människor tillägnar och förhåller sig till sitt skriftbruk. I dag är till exempel Facebook en stark skriftbrukssponsor genom att skapa förutsättningar för ett omfattande skrivande som binder samman det lokala med det globala.

För närvarande arbetar Deborah Brandt med en undersökning av mass literacy med fokus på hur skrivandet har förändrats under de senaste sextio åren. Literacyforskningen har lång tradition vid humanistiska fakulteten. Samarbetet med Deborah Brandt har skett via forskarnätverket Vardagligt skriftbruk vid Institutionen för språkstudier. Genom att ansluta Deborah Brandt närmare forskare inom detta viktiga forskningsområde vid Umeå universitets humanistiska fakultet kommer betydelsefull teoretisk och metodologisk inspiration att vinnas.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson