"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-09-21

Hushållens resultat i Klimatmatchen presenteras

NYHET Vad är hushåll i Umeå beredda att göra för att minska sin klimatpåverkan? Det presenteras under hållbarbetsveckan SEE när resultaten i Klimatmatchen nu sammanställs. Utmaningen ingår i en europeisk forskningsstudie.

Ett urval hushåll i Umeå inbjöds 2016 att delta i den interaktiva Klimatmatchen. Hushållen fick kartlägga sin privatkonsumtion och utmanades att göra val för att halvera sitt klimatavtryck. Nu håller projektet på att summeras och det går att se hur det gick för hushållen.

Resultaten från Umeå är del av en stor europeisk forskningsstudie kallad HOPE, Household Preferences for Reducing Greenhouse Gas Emissions in Four European High Income Countries. Forskare i Frankrike, Tyskland, Norge och Sverige bjöd in ett antal hushåll i en stad i varje land till studien. I Sverige fick 74 hushåll i Umeå chansen att på detta sätt få koll på sitt klimatavtryck, det vill säga hur mycket koldioxid och andra växthusgaser det släppte ut under ett år.

I en simulering kallad Klimatmatchen fick hushållen sedan ett antal skräddarsydda val som kunde minska klimatavtrycket. De fick också se vilken ekonomisk betydelse det konkret fick för hushållet. Genom projektet fick hushållen själva en överblick över sina utsläpp och vad de kan göra om de vill minska dem. Samtidigt fick forskarna kunskap om vilket stöd hushållen behöver och önskar från samhället, för att de ska kunna leva klimatvänligare.

Idag hör mer än två tredjedelar av de konsumtionsrelaterade globala utsläppen av växthusgaser samman med hushållens konsumtion. Därför är det betydelsefullt att engagera hushåll i arbetet för att minska utsläppen.

Resultaten presenteras måndag 24 september kl. 19.00 på Kafé Station i Umeå. Där finns då även möjlighet att träffa hushåll som har deltagit i projektet.

Maria Nilsson

Maria Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 14