"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-10 Uppdaterad: 2023-04-24, 13:42

Hybridundervisning förenar campus- och distansstudenter

NYHET Fördjupningskursen i barnrätt läses gemensamt av studenter på jurist- och socionomprogrammen där en del av studenterna läser på distans. Därför passade kursen bra för universitetets satsning på hybridundervisning. Satsningen innebär att kursen får stimulansmedel för att testa hybrida inslag med tekniskt stöd av en pedagogisk utvecklare från UPL, Universitetspedagogik och lärandestöd. –Tröskeln för oss lärare att bedriva hybrid undervisning ska helst vara låg, säger kursansvarig Maria Forsman.

Text: Linnéa Höök

Initiativet startade med att Universitetet och UPL efterlyste lärare och lärarlag som ville prova hybridundervisning. Då barnrättskursen lämpar sig väldigt väl för denna undervisningsform så skickade Maria och hennes kollegor in en ansökan och blev del av hybridsatsningens första projektgrupp. Denna valbara fördjupningskurs i barnrätt läses nämligen gemensamt av studenter på socionom- och juristprogrammen. Eftersom socionomprogrammet ges både på campus och på distans så behöver kursen fungera både för de studenter på plats i undervisningssalen och de som befinner sig på distans.

-Att i och med det nya socionomprogrammet ha denna kurs helt nätbaserad, med enbart distans-socionomer i åtanke, syntes inte som bästa lösning. Däremot optimalt att testa och försöka utveckla en campushybrid form. Särskilt eftersom campusstudenter efterfrågat att få åter vara på campus efter pandemin förklarar Maria Forsman, universitetslektor i rättsvetenskap och kursansvarig.

"Hybridformen sänker tröskeln och gör att det blir mer gemytligt"

Peder Larsen är en av studenterna på kursen som läser Socionomprogrammet på distans. Han är positiv till hybridformen och uppskattar dess flexibilitet.  Han lyfter fram de positiva effekterna av att faktiskt se fysiska personer i en lärosal, även om han själv deltar på distans.

Detta anser han sänker tröskeln och gör att det blir mer gemytligt och ger bättre diskussioner under till exempel ett seminarium. Då han är van vid distansundervisning sedan tidigare så har han ibland upplevt en solitär känsla i Zoom, som att man pratar ensamt med läraren, något som hybridformen alltså upplevs motverka. 

Peders positiva inställning till hybridundervisning delas av kurskamraten William Moody som även han läser socionomprogrammet, fast på campus. William anser att flexibiliteten är det bästa, trots att han i normala fall läser på campus så väljer han ofta att delta hemifrån då det känns mer praktiskt. William delar också känslan av att hybridundervisning sänker tröskeln för samtal och interaktion, något som av många studenter upplevs som svårare när deltagarna finns enbart på distans. Men både Peder och William är överens om att tekniken är en viktig faktor för att hybridundervisningen ska fungera bra. Många faktorer spelar in så som kamerornas placering, ljudkvaliteten samt att uppkopplingen fungerar som den ska. 

Vill skapa likvärdiga förutsättningar för distans- och campusstudenter

Att de tekniska förutsättningarna finns på plats är också väldigt viktigt enligt kursansvarig Maria Forsman. Universitetets satsning innebär att kursen får hjälp av en pedagogisk utvecklare från UPL men också att kursen får stimulansmedel för att testa hybrida inslag samt en kursamanuens med särskilt fokus på att stötta hybridundervisningen. Maria uppskattar både de timmar som ges och det pedagogiska stödet.

-Det är som universitetslärare privilegierat att ha ett stöd från UPL. Att genomföra undervisning med likvärdiga förutsättningar för den som deltar på plats eller via Zoom är en utmaning. Vi har i denna kurs valt en strategi som är ”low tech - high flex” alltså att studenterna har hög flexibilitet att välja varifrån de vill delta, och att hybridformen inte ska behöva ha avancerade tekniska lösningar som medför alltför hög tröskel för lärare i hybrid undervisning.

Undervisningen i utvecklingsprojektet sker i Samhällsvetarhusets ”Zoom-Room” men lärare behöver bära med viss extrautrustning för att få undervisningen att fungera fullt ut vid seminarier som är kursens huvudsakliga undervisningsform. Det behöver finnas en rimlig tekniknivå, och vi kan se att små steg av teknikanpassning i lärosalarna, såsom att kameran kunde flyttas beroende på deltagarantal, kunde göra stor skillnad, avslutar Maria Forsman.

 

Fakta: Hybridundervisning

Hybridundervisning innebär att en del studenter deltar från en fysisk lokal tillsammans med studenter som deltar online i ett digitalt möte. Grundregler för digitala möten gäller fortfarande men dynamiken blir helt annorlunda. Den kombinerade miljön ställer speciella krav för att uppnå en fungerande och jämlik kommunikation för alla deltagare.