"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-16

Learning Lab Umeå - ett projekt för hybrid lärmiljö

NYHET Umeå universitet och Akademiska Hus kommer skapa ett Learning Lab i syfte att bygga kunskap kring pedagogik och rumsliga krav på hybrida lärmiljöer för framtiden. Arbetet ska bedrivas ur ett pedagogiskt perspektiv där lärare och pedagogiska utvecklare har huvudrollen.

Learning Lab är Akademiska Hus koncept som utforskar samspelet mellan människa, rum och teknik. Projektet har som mål att utforska hur en hybrid lärandemiljö kan utformas på bästa sätt samt att alltid kunna erbjuda lokaler som möter de behov som finns inom högre utbildning. Projektet pågår i fyra år, från 2022 till 2026.

Under ett drygt år har ett omfattande arbete i form av en systematisk behovsdialog genomförts mellan Umeå universitet och Akademiska Hus. Den 18 oktober undertecknade universitetsdirektör Hans Wiklund samverkansavtalet som innehåller åtaganden och riktlinjer för samarbetet.

Den hybrida lärmiljön är komplex, såväl pedagogik som sociala förhållningssätt, rum och teknik samspelar och alla perspektiv påverkar studenternas möjlighet att delta med lika förutsättningar, liksom lärarens möjlighet att leda undervisningen. Detta ställer nya krav på oss som fastighetsbolag när det kommer till utformning av det fysiska rummet. Vi är mycket glada att vi får vara med och skapa det första hybrida Learning Lab:et tillsammans med Umeå universitet.

Avtalet innebär att Akademiska Hus bidrar med 3,4 miljoner under projekttiden. Medlen ska bland annat finansiera ombyggnationer och utbyggnad av tekniska lösningar, vilka Umeå universitet bekostar till hälften. Medlen delfinansierar också en heltidstjänst som ger tekniskt och pedagogiskt stöd till användare av Learning Lab Umeå under projekttiden.

Lokal för Learning Lab Umeå

En lärosal i Naturvetarhuset (Nat. D. 370) ska omvandlas till ett Learning Lab. Redan i slutet av 2021 kommer ombyggnationer att påbörjas i lokalen. Utvecklingen sker löpande under projekttiden utifrån förslag och beslut om förändringar som fattas under projektets gång.

Det är med stor glädje vi tillsammans över enhetsgränser och med Akademiska Hus bygger kunskap för Umeå universitet och hela högskolesektorn.

Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet, fortsätter. "Vi har som testbädd valt en storlek på lokal där den kunskap vi bygger skall vara överförbar till många andra av samma typ. Hybridområdet utvecklas snabbt och kommer att följas nära för stegvis implementering av positiva lärdomar."

Styrgrupp och projektgrupp

Styrgruppen består av företrädare för både Umeå universitet och Akademiska Hus. För Umeå universitet är det föreståndare för UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd), IT-chef, enhetschef för Universitetsservice och fastighetschef. För Akademiska Hus är det innovations- och hållbarhetsdirektör, marknadsområdesdirektör Norr samt innovationsledare, Akademiska Hus. Projektgruppens uppdrag är att tillsammans med lärare på ordinarie kurser och program bedriva hybrida utbildningsinslag i labbet för att löpande utvärdera och skapa kunskap om det hybrida lärandets förutsättningar. Projektgruppen ska även aktivt arbeta för forskningssamverkan inom ramen för verksamheten i Learning Lab samt att söka samarbete med andra liknande utvecklingsprojekt inom Umeå universitet.

- Under pandemin har hybridundervisning aktualiserats mer än någonsin, säger Eva Svedmark, föreståndare vid UPL. Eva säger att vi behöver utveckla vår kunskap och förståelse kring hur denna form av undervisning kan genomföras på bästa vis för att stötta lärande och bibehålla hög utbildningskvalitet. Genom en nära dialog med Akademiska Hus har vi under året tillsammans med lärare från alla fakulteter ringat in utvecklingsbehov och kunskapsmål för hybrida lärandesituationer. Det ska bli mycket spännande att följa vad ett Learning Lab inom hybrid kan bidra med på Umeå universitet.

Learning Lab Umeå ska vara klart att användas under våren 2022.