"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-27

IceLab får stort bidrag till tvärvetenskaplig forskning

NYHET Umeå universitets IceLab har, i hård konkurrens, belönats med 30 miljoner kronor i Vetenskapsrådets nya satsning på excellenta forskningsmiljöer. Bidraget ska användas för forskning om vad som händer när levande system utsätts för stress, till exempel hur växter hanterar torka eller bakterier anpassar sig till nya miljöer.

Text: Sara-Lena Brännström

Vetenskapsrådet fick in totalt 124 ansökningar från alla vetenskapliga discipliner. 15 beviljades ­– varav en från Umeå universitet.

– Panelen, som är experter på den här typen av centrumbildningar, var väldigt imponerade av kvaliteten i projektförslagen. En stor andel av ansökningarna höll exceptionellt hög nivå, säger Mattias Marklund på Vetenskapsrådet som har lett utformningen av bidraget.

Det femåriga bidraget är ett stort steg framåt för Integrated Science Lab, förkortat IceLab, som jobbar för att skapa broar mellan traditionellt åtskilda forskningsområden, som matematik, fysik, ekologi, växtfysiologi och molekylärbiologi.

– När vi läste utlysningstexten kände vi att detta var för oss. Vi försöker föra samman forskare över ämnesgränser och ser stor nytta med samarbeten, säger Martin Rosvall, professor i fysik och föreståndare för IceLab.

Nu får vi chansen att verkligen växla upp allting och ta projekten till nästa nivå.

Under processen med att skriva ansökan ville forskarna vid IceLab hitta och definiera det som är gemensamt för deras forskning. Svaret blev att de alla undersöker och kartlägger vad som händer med levande system under stress.

– Till exempel växter som utsätts för torka eller bakterier som hamnar i en ny miljö; hur hanterar de det? Eller ett ekologiskt system som på något sätt förs ur sin jämnvikt, vad leder det till för respons? Normalt sett är det växtbiologer som tittar på växter, molekylärbiologer som tittar på bakterier och ekologer som tittar på sina system. Det är parallella världar men många mekanismer är gemensamma och vi använder ofta likadana metoder. IceLab är en av få miljöer som integrerar expertis inom experiment, nätverksmodeller och processbaserade dynamiska modeller, vilket vi tror är en nyckel för att förstå komplexa system, säger Martin Rosvall.

IceLab är idag en fysisk miljö där exjobbare, doktorander, postdoktorer och biträdande lektorer bedriver forskning tillsammans. Det anordnas även IceLab camp för unga forskare, IceLab lunch pitches och hackatons för att sammanföra forskare. Efter tio års arbete med att bygga upp verksamheten är Martin Rosvall och hans kollegor mycket glada över att nu få möjligheten att förverkliga sina visioner.

– Vi har många idéer. En del har vi kunnat testa med medel vi har fått tidigare, men nu får vi chansen att verkligen växla upp allting och ta projekten till nästa nivå, säger han.

Om Vetenskapsrådets excellenssatsning

Tanken bakom satsningen är att finansiera forskningsmiljöer som har stor potential för nyskapande forskning. Varje forskningsmiljö kommer att få 4–6 miljoner kronor per år under fem år, och planen är att ge möjlighet till ytterligare fem års finansiering efter utvärdering.

Medlen ska gå till långsiktiga programverksamheter där forskare från olika discipliner samlas kring ett tema eller en frågeställning. Kring det ska de bygga upp ett centrum för forsknings- och utbildningsverksamhet. Större fokus ligger på den tematiska idén och organisationen jämfört med tidigare excellenssatsningar.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

Om projektet

Ansökan Center för modellering av adaptiva mekanismer i levande system under stress inkluderar ett team bestående Martin Rosvall, Åke Brännström, Sebastian Diehl, Maria Fällman, Åsa Strand, Eric Libby, Ludvig Lizana och Kemal Avican.

Medlen kommer, förutom att säkra finansiering för pågående aktiviteter, bland annat användas till att rekrytera två biträdande lektorer och fyra postdokar, bjuda in flera gästforskare på längre vistelser i IceLab och etablera en forskarskola med återkommande workshop där internationella tvärvetenskapliga forskare deltar.

Läs mer om IceLab