Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 16 maj, 2017

Icke-formell yrkesutbildning i Moçambique kan förbättras

NYHET Alzira Manuel visar i sin avhandling att icke formella yrkesutbildningar i Moçambique möter olika hinder vid genomförandet, bland annat dåliga arbetsförhållandena och brist på nödvändig pedagogisk och teknisk kompetens hos lärare. Hon föreslår förbättringsåtgärder och försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 1 juni.

Ett klassrum med vuxenutbildning. Foto: Alzira Manuel

Icke-formell yrkesutbildning (Non-Formal Vocational Education and Training, NFVET) i Moçambique har använts som ett sätt att ge möjligheter till utbildning för de som hoppat av skolan, arbetslösa ungdomar och vuxna. NFVET erbjuder människor kunskaper, färdigheter och kompetenser för att öka chanserna till att få ett jobb och kunna ta del av det bredare ekonomiska och sociala livet. NFVET i Moçambique erbjuds både av statliga, icke-statliga, religiösa organisationer samt av den privata sektorn.

NFVET: s politiska mål är att ge tillgång till utbildning för många människor i landet, med fokus på utsatta ungdomar och vuxna. Men Alzira Manuels doktorandarbete visar att NFVET-programmen möter olika hinder vid genomförandet. Dessa begränsningar inkluderar de dåliga arbetsförhållandena och brist på nödvändig pedagogisk och teknisk kompetens bland lärarna.

Alzira Manuel. Foto: Ivete Tembe

– Vissa lärare utbildades för många år sedan och de behöver uppdatera sina kompetenser, men det finns inga professionella utvecklingsmekanismer för detta på plats, säger Alzira Manuel.

Upplägget för NFVET i Moçambique måste således omprövas. Denna process kan bestå i att stärka befintliga policys för att möjliggöra reella investeringar i NFVET, som ett område för vuxenutbildning. Den professionelle statusen för lärare i NFVET måste höjas vilket skulle göra det möjligt att förbättra deras arbetsförhållanden och skapa nya arbetsmöjligheter som sakkunniga inom vuxenutbildning.

Alzira Manuel visar på vikten av systematisk uppföljning och utvärdering av undervisningen och lärandeprocesser i NFVET-program för att möjliggöra förändringar och förbättringar. Revidering av styrdokumenten och undervisningsmaterial i NFVET är en viktig fråga. Läroplaner och material ska möta elevens behov och den befintliga efterfrågan på arbetsmarknaden.

– Dessutom visar mina studier hur viktigt det är att etablera ett fungerande partnerskap mellan utbildningsinstitutionerna och de lokala företagen. Ett sådant partnerskap kommer sannolikt att garantera utbildningsprogrammens hållbarhet.

Alzira Manuel kommer från Moçambique. Hon har en examen i psykologi och pedagogik och en masterexamen i vuxenutbildning.

Läs hela avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:

Alzira Manuel, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktikTelefon: 076-827 01 54
E-post: alzira.manuel@umu.se

Om disputationen:

Torsdagen den 1 juni försvarar Alzira Manuel, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Non-Formal Vocational Education and Training in Mozambique: Contexts, policies, pedagogies and contradictions. Svensk titel: Icke-formell yrkesutbildning i Moçambique: kontexter, policys, pedagogiska praktiker och motsägelser

Disputationen äger rum klockan 13.00, i sal KB3, lilla hörsalen, KBC huset

Fakultetsopponent är Associate Professor Mikael Palme, Department of Education, Uppsala University, Sweden

Redaktör: Ingrid Söderbergh